Kvaak.fi täytti kymmenen vuotta!

Olen ollut sarjakuvien harrastaja (ja jotensakin tekijäkin) lapsuudestani, 90-luvun alusta saakka. Joskus samaisen vuosikymmenen loppupuolella löysin tieni ensimmäistä kertaa silloisille Suomen Sarjakuvaseuran kotisivuille. Tekijäprofiilien ja näytetöiden lisäksi seurailin sivulle listattua sähköpostipostituslistaa, joka toimi varsin suppean sarjakuva-aktiivien joukon tiedotus- ja yhteydenpitokanavana.

Toimiessani myöhemmin aloittelevana Internetalan yrittäjänä 2000-luvun alussa olin tutustunut senaikaisiin toisiin aihepiireihin liittyviin portaaleihin ja keskustelufoorumeihin ja pidin selainpohjaista keskustelufoorumia teknisesti näppärimpänä ja monipuolisimpana alustana yhteisöllisen sivuston luomiseksi. (Huomattavaa tässä vielä on se, ettei tuohon aikaan mitään Facebookeja tai Twittereitä vielä edes ollut; olihan sosiaalisen median vallankumoukseenkin aikaa vielä lähes vuosikymmen.)

Liityin silloiselle Suomen sarjakuvaseuran postituslistalle jolloinkin 2002-2003 vuoden vaihteessa ja kerroin suunnitelmistani toteuttaa eräänlainen suomalaiset sarjakuvaharrastajat ja tekijät yhteen kokoava portaalisivusto, joka sisältäisi sekä toimituksellista sisältöä, linkkejä, mahdollisen gallerian esiteltäville töille että myös yhteisöllisen keskustelufoorumin. Osa piti ideaa hyvänä, osan mielestä se sirpaloittaisi turhaan jo siihen aikaan hajanaista sarjakuva-alan kenttää, sillä tuolloin oli jo muutamia muitakin ensimmäisiä suomalaisia sarjakuva-aiheisia sivuja ja kuvagallerioita alkanut syntyä.

Samoihin aikoihin olin piirtänyt aktiivisesti mm. Turun Sanomissa ja muutamissa muissa pienlehdissä julkaistua Loikan vuoksi -sarjakuvaa. Päivittäisen sarjakuvastripin piirtämisen lisäksi toteutin yrittäjän päivätyönäni myös erilaisia mobiili- ja mainosalan projekteja. Jostain kumman syystä aikaa löytyi tuolloin myös tämän sarjakuvaportaalin rakentamiseen – nykyisessä elämässäni en tällaista edes voisi kuvitella.

Lopulta kuukausien pukertamisen ja suunnittelun myötä Kvaak.fi-sarjakuvaportaali valmistui keväällä 2003 julkaisukuntoon ja ensimmäiset kävijät pääsivät sivuille. Melko nopeasti sarjakuvaseuran postituslistaa seuranneet aktiivit ottivatkin palvelun omakseen ja alkoivat vapaaehtoisvoimin tuottaa palveluun toimituksellista sisältöä sekä moderoida foorumia, joka kasvoi nopeasti useiden tuhansien rekisteröityneiden käyttäjien kokoiseksi. Palvelua ei tarvinnut pahemmin mainostella.

Oma sarjakuvantekijän urani ei kuitenkaan sittemmin ottanut toivomallani tavalla tuulta alleen. Toistaiseksi viimeiseksi varsinaiseksi sarjakuvatyökseni jäi Kvaakin galleriastakin löytyvä Nallen Perhe -strippisarjakuvapilotti. Leipäni pitimiksi ajauduin lopulta yritystoimintaan, jossa ylläpidämme tietoliikennepalvelimia. Alan hektisyyden vuoksi aikaa käytännössä millekään muulle työlle ei enää jäänyt, joten lopulta jouduin luopumaan myös suunnitelmista jatkaa Kvaak.fi-palvelun kehittämistä. Kaikeksi onneksi palvelu pystyi jatkamaan toiminnassa Suomen Sarjakuvaseuran aktiivien, Kvaak-portaalin olemassa olevan ylläpitäjien vapaaehtoisjoukon sekä B2 Säätöyhteisön ansiosta. Suunnattoman suuret kiitokset tästä heille!

Nykyisin olen itse perheellinen, pian kolmen lapsen isä. Down-erityislapsen vanhempana ja webhotellipalvelun yrittäjänä arjessa riittää siinä määrin ajallisia haasteita, etten enää vuosiin ole sarjakuva- tai kuvitustöiden tekemisestä edes ajatellut haaveilevani. Kvaak.fi -sivuilla en enää ole viime vuosiin käynyt, joten en ole ihan ajan tasalla sivuston nykyisestä roolista kotimaisessa sarjakuvakentässä.

Mikäli kuitenkin sivusto on onnistunut säilyttämään asemansa edes osittain kotimaisen sarjakuvaharrastajien ja -tekijöiden kohtauspaikkana vielä näin kymmenen vuoden jälkeenkin – ja kenties auttanut houkuttelemaan sosiaalisen median murroksessa ja konsolipelien puristuksessa myös uutta sukupolvea perinteisen sarjakuvaharrastuksen pariin – voi tähän olla enemmän kuin tyytyväinen.

Itse elättelen edelleen toiveita ennenaikaisesta eläköitymisestäni ja paluusta jonkinlaisen luovan työn pariin, joka toivottavasti edes sivuaa sarjakuvia. Ehkäpä tuolloin myös palailen aktiivisemmin Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin käyttäjäksi ja kirjoittelemaan foorumille.

Onnittele Kvaakia täällä
Kakun piirsi Tertsi

Sarjakuvagalleria

Tervetuloa Kvaak.fi:n uuteen sarjakuvagalleriaan! Sarjakuvagalleriamme on tarkoitettu luomisgalleriaksi niin kotimaisille aloitteleville tekijöille kuin alan ammattilaisillekin sarjakuvien, kuvitusten ja niihin rinnastettavien valmiiden töiden esittelyyn ja niistä palautteen saamiseen. Ole hyvä ja tutkaile töitä vapaasti alla olevien listausten ja osastojen kautta. Keskustelufoorumille ja samalla myös sarjakuvagalleriaan rekisteröityneet käyttäjät voivat myös kommentoida, arvostella ja lisätä töitä.

Ylläpito ja toimitus

Tällä sivulla listataan foorumilla esiintyvät ylläpidon ja toimituskunnan jäsenet. Sivun tarkoituksena on helpottaa ylläpidon ja toimittajien tavoittamista keskustelufoorumin kautta.

Huomaathan, että listaus määrittelee käyttäjän statuksen ainoastaan keskustelufoorumilla ja esimerkiksi osa ylläpitäjistä voi olla myös sisältöä palveluun tuottavia toimittajia. Listasta voi puuttua myös sellaisia toimituskunnan jäseniä, jotka eivät ole rekisteröityneet foorumille, vaikka ovatkin mukana tuottamassa Kvaak.fi:n toimituksellista sisältöä.

Arvostelukappaleet
Huomaathan, että ne sisällöntuottajat, jotka arvostelevat sarjakuvia, ovat listanneet yhteystietonsa myös tänne. Mikäli haluat lähettää arvostelukappaleen, on suositeltavaa ensin tiedustella arvostelijan aikataulua esimerkiksi yksityisviestitse alta listassa mainittujen linkkien kautta. Voit lähettää yksityisviestin kuvavarmenteen avulla, vaikka et olisi rekisteröitynytkään foorumille.

Yleiset käyttöehdot

1. Käyttöehtojen sitovuus
Nämä ovat Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin yleiset käyttöehdot, jotka koskevat palvelun kaikkia käyttäjiä riippumatta siitä mitä palvelun osa-aluetta käyttäjä käyttää tai onko käyttäjä rekisteröitynyt palveluun vai ei. Käyttämällä palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja. Lisäksi käyttämällä muita palveluun kuuluvia osa-alueita, joilla on omat erikseen määritellyt käyttöehtonsa, käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös niitä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun käyttö.

2. Palvelun tarkoitus
Kvaak.fi -sarjakuvaportaali pyrkii edistämään suomalaista sarjakuvakulttuuria tarjoamalla kotimaisille sarjakuvanharrastajille, -tekijöille ja -kustantajille interaktiivisen suomenkielisen sarjakuvia journalistisesti käsittelevän, yleisen keskustelun, sarjakuvatöiden esittämisen ja muiden sarjakuvaan liittyvien keinojen muodossa toimivan verkkopalvelun. Palvelun käyttö on ilmaista, ellei erikseen toisin mainita.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
Palveluun tuotetun toimituksellisen materiaalin (esim. uutiset, arvostelut, artikkelit jne.) tekijänoikeudet kuuluvat palvelun sisällöntuottajille tai edellä mainituissa kirjoituksissa käsiteltyjen sarjakuvien tai muiden tuotteiden tekijänoikeuksien haltijoille. Palvelusta löytyvän materiaalin kopioiminen tai käyttö palvelun ulkopuolella ilman erillistä lupaa on ehdottomasti kielletty.

Palveluun toimituksellisen materiaalin lainaaminen on kuitenkin sallittua erilaisiin journalistisiin tarkoituksiin, hyvän maun mukaisesti ja lähdetiedot mainiten. Lähdetietoina tulisi ilmoittaa ainakin lainatun tekstin kirjoittaja sekä maininta Kvaak.fi -sarjakuvaportaali. Lisäksi palvelun käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua kaikilta muilta osin Suomen lakien ja asetusten sekä yleisten verkkokäyttäytymissääntöjen mukaisesti tuottamatta vahinkoa tai häiriötä palvelulle, sen käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

4. Palvelun omistus, ylläpito ja sisällöntuotanto
Palvelun omistaa ja sen teknisestä toteuttamisesta, mainosmyynnistä, palvelu- ja sovelluskehityksestä vastaa Sarjamedia Oy. Palvelun vastuuhenkilönä yrityksessä toimii palvelun kehittäjä Juha Kouvalainen.

Palvelun eri osa-alueiden ylläpito ja sisällöntuotanto tapahtuu pääasiallisesti kuitenkin vapaaehtoisten, erikseen valittujen toimittajien ja ylläpitäjien kesken. Kvaak.fi:n ylläpidon tai sisällöntuotannon jäsenet eivät ole Sarjamedia Oy:n työntekijöitä vaan toimivat pääsääntöisesti vapaaehtoisesti, ylläpitävät palvelua ja tuottavat palveluun sisältöä harrastuksenaan.

Kvaak.fi -sarjakuvaportaali on verkkoyhteisö, jonka sisältövastuun ottaa jokainen palvelun sisällöntuottaja oman palveluun tuottamansa materiaalinsa osalta. Palvelun omistaja Sarjamedia Oy ei ota vastuuta palveluun muiden tuottamasta sisällöstä eikä voi kaikilta osin valvoa tuotetun materiaalin paikkaansapitävyyttä tai laillisuutta.

5. Ylläpidon ja sisällöntuotannon valinnat
Palvelun käyttäjillä on mahdollisuus päästä palvelun ylläpitäjäksi tai sisällöntuottajaksi. Palvelun sisällöntuottajavalinnat suorittaa palvelun ylläpidosta koostuva vakiintunut ydinjoukko, joka myös pidättää oikeuden poistaa käyttäjältä oikeuden tuottaa sisältöä palveluun tai oikeuden toimia ylläpitäjänä, mikäli parhaaksi niin näkee. Viime kädessä päätäntävalta on kuitenkin palvelun omistajalla. Lisäksi ylläpitäjät ja sisällöntuottajat sitoutuvat noudattamaan omia käyttöehtosopimuksiaan.

6. Oikeus käyttöehtomuutoksiin
Palvelun omistajalla on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta. Mahdollisista muutoksista kuitenkin pyritään ilmoittamaan julkisesti esimerkiksi keskustelufoorumilla tai sähköpostitse.

» Takaisin edelliselle sivulle

Ylläpidon käyttöehdot

1. Käyttöehtojen sitovuus
Nämä ovat Kvaak.fi -ylläpidon käyttöehdot, jotka koskevat kaikkia sarjakuvaportaalin ylläpitoon kuuluvia jäseniä (myöh. ylläpito), jotka valvovat ja suorittavat ylläpitotoimia esimerkiksi keskustelufoorumissa, sarjakuvagalleriassa, linkkihakemistossa tai muissa palvelun osastoissa. Lisäksi ylläpito on velvollinen noudattamaan palvelun yleisiä käyttöehtoja sekä eri osapalveluiden käyttöehtoja muiden käyttäjien tapaan. Mikäli ylläpitäjä ei hyväksy näitä ehdoja, hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun ylläpitämiseen osallistuminen ja ilmoittaa asiasta muulle ylläpidolle.

2. Ylläpidon tarkoitus ja toiminta
Ylläpidon tehtävänä on toimia valvovana, opastavana ja tarvittaessa ylläpitotoimia toimeenpanevana elimenä Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin eri osa-alueilla. Pääasiallisin ylläpidon tehtävä on valvoa keskustelufoorumin keskusteluiden sekä sarjakuvagallerian kuvamateriaalin ja kommenttien sääntöjen- ja asianmukaisuutta sekä sitä, että palveluiden käyttäjät noudattavat niille asetettuja ehtoja ja sopimuksia yleisen toimivuuden nimissä.

3. Ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet
Toimiessaan Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin ylläpitäjänä, käyttäjä saa teknisen oikeuden mm. muokata tai poistaa muiden käyttäjien kirjoittamia viestejä, antaa muille käyttäjille huomautuksia ja varoituksia tai jopa estää muiden käyttäjien pääsyn palveluun osittain tai kokonaan, tietyksi aikaväliksi tai pysyvästi.

Ylläpitotoimien täytyy kuitenkin aina olla perusteltuja ja ylläpidon yhteisesti sovitun linjan mukaisia. Dokumentaatio linjauksesta on kirjattu keskustelufoorumin ylläpidon osiolle, johon on pääsy ainoastaan ylläpitoon kuuluvilla henkilöillä. Ottaessaan vastaan ylläpitäjän tehtävän, käyttäjä sitoutuu noudattamaan sekä seuraamaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös tätä säännöstöä, jonka ylläpito kollektiivisesti määrittelee ja säännöllisesti mukauttaa.

Myös uusien ylläpitäjien ja toimittajien valinta tapahtuu pääasiassa tämän kollektiivin kesken, joskin lopullista päätösvaltaa käyttää palvelun omistaja.

4. Palkkiojärjestelyt ja työn sitovuus
Ylläpitäjä tiedostaa, että Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin sisällöntuotanto ja ylläpito tapahtuu vapaaehtoisvoimin ja ylläpitäjä tekee työtä harrastuksenaan, kulttuurisista tai muista syistä. Ylläpitotyöstä ei makseta palkkiota ellei toisin ole sovittu. On kuitenkin mahdollista, että Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin omistaja kehittää myöhemmin käyttöön jonkinlaisen palkkio- tai kannustejärjestelmän, mikäli sille on tulevaisuudessa taloudellisia edellytyksiä.

Vastaavasti ylläpitäjä ei ole sidottu tekemään ylläpitotyötä erikseen määriteltyä määrää tai erikseen määritellyn aikavälin sisällä, vaan ylläpitotyö tapahtuu täysin oman harrastuneisuuden ja omistautumisen määrittämään tahtiin. On kuitenkin suotavaa, että ylläpitäjä pyrkii pysymään muulle ylläpidolle mahdollisissa etukäteen antamissaan lupauksissa tai aikatauluissa, jotta ylläpitotyön sujuvuus on myös muiden kannalta mielekästä. Esteen sattuessa tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin asiasta muille, jotta toinen ylläpitäjä voi paikata mahdollisesti tärkeän ylläpitotyön toteuttamisessa.

5. Oikeus sopimusmuutoksiin
Kvaak.fi pidättää oikeuden muuttaa tätä julkaisusopimusta ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse tai foorumin tai sivuston kautta.

» Takaisin edelliselle sivulle