Kvaak.fi - keskustelu

Sarjakuvamarkkinat => Haetaan ja tarjotaan ammattitaitoa => Aiheen aloitti: Aino Sutinen - 30.06.2020 klo 18:05:34

Otsikko: Suomen sarjakuvaseura hakee kerhotoiminnan projektityöntekijää
Kirjoitti: Aino Sutinen - 30.06.2020 klo 18:05:34
Haemme nyt osa-aikaista ja määräaikaista PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ Sarjakuvakeskuksen kerhotoimintaan loppuvuonna 2020. Työ sijoittuu ajalle 1.8–31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena on toiminnan mahdollistava projektirahoitus. On mahdollista, että tehtävä saa jatkoa vuodenvaihteen jälkeen.

Kerhotoimintaa on sekä Helsingissä että Espoossa ja se on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanketta, jossa parannetaan koululaisten harrastustoiminnan saavutettavuutta.

Nyt valittavan projektityöntekijän tehtäviin kuuluu suunnitella harrastuskerhotoimintaa sekä huolehtia siihen liittyvästä tiedotuksesta. Hän työskentelee yhteistyössä keskuksen kahden opetusvastaavan kanssa.

Projektityöntekijä pitää yhteyttä opettajiin ja kouluihin, joissa kerhotoimintaa tehdään. Hän myös kehittää kerhotoiminnan eri osa-alueita ja vahvistaa sen roolia Sarjakuvakeskuksen opetustoiminnassa. Kerhojen opetustyötä tekevät tuntiopettajat, mutta projektityöntekijä ohjaa niitä myös itse.

Hakijalle on eduksi, jos hänellä on opintoja esimerkiksi taidekasvatuksesta, yhteisöpedagogiikasta ja / tai kulttuurituotannosta sekä kokemusta opetustyöstä. Myös sarjakuvatuntemus luetaan hakijalle eduksi.

Tehtävään valittavalla on hyvä olla kokemusta ja ymmärrystä järjestötyöstä sekä aktiivisesta yhteistyöstä muiden kanssa. Hyvät vuorovaikutustaidot, kyky oppia uutta ja järjestelmällisyys ovat työssä erittäin tärkeitä. Työssä vastaan tulevien yllättävienkin tilanteiden varalta projektityöntekijältä edellytetään hyvää ongelmanratkaisukykyä.

Tarjoamme mahdollisuuden tehdä mielekästä pioneerityötä lasten ja nuorten sarjakuvaopettamisen saralla sekä kehittää osaamistaan monipuolisesti innostuneessa ja luovassa työyhteisössä. Työskentely Sarjakuvakeskuksella tarjoaa tilaisuuden tehdä konkreettista ruohonjuuritason kulttuurityötä arvostetun suomalaisen sarjakuvataiteen parissa.

https://sarjakuvaseura.fi/fi/sarjainfo/uutiset/709-suomen-sarjakuvaseura-hakee-kerhotoiminnan-projektityoentekijaeae (https://sarjakuvaseura.fi/fi/sarjainfo/uutiset/709-suomen-sarjakuvaseura-hakee-kerhotoiminnan-projektityoentekijaeae)