Verkkosarja

Viikon verkkosarjaa julkaisi Suomen Sarjakuvaseura ry vuosina 1994-2001.
Toistaiseksi uusia sarjakuvia ei julkaista. Innokkaat tekijät voivat
sen sijaan julkaista itse sarjakuviaan tekijämatrikkelissa.
Sarjakuvat © tekijät. Kopiointi ilman lupaa kielletty.
Käännökset Jean Ramsay.

Kiitos ja kumarrus Suomen Kultturirahastolle!

Suomalainen sarjakuvantutkimus vuoteen 2000


© Tanja Rasila. 7.1.2001. Lainattaessa mainittava
tekijä ja bibliografian verkko-osoite.

ISBN 951-95797-4-5

Julkaistu Internetissä 17.2.2001


ESIPUHE
Kirjaluettelo: I. MONOGRAFIAT, II OPINNÄYTTEET, IIIKURIOSITEETTEJA


Sarjakuvantutkimus on lyönyt itsensä läpi akateemisissa piireissä1990-luvulla. Tutkimuksen kasvun ja kehityksen myötä on noussut myöstarve kartoittaa ja listata aiempaa sarjakuvakirjallisuutta. Tähänluetteloon olen yrittänyt niputtaa tiedot kaikista suomalaistenkirjoittamista tai suomalaisista kertovista, Suomessa tai suomeksijulkaistuista sarjakuva-alan tutkimuksista, tietokirjoista jakirjoituksista.

Mukana ovat kaikki löytämäni monografiat,opinnäytteet ja kirjanomaiset monisteet. ”Tutkimus” ei välttämättä ainaole kovin tieteellistä – luetteloon olen kelpuuttanut myös mm.seminaaripapereita, antologioita ja elämäkertoja. Erityisesti vanhempimateriaali on paremminkin keskustelua kuin tieteen tekemistä.Mielestäni sekin silti ansaitsee tulla huomioiduksi ja arvostetuksi -antaahan se oman, merkittävän vivahteensa suomalaisensarjakuvakirjallisuuden ja -tutkimisen muotoutumiseen.

Bibliografian viimeisen osion muodostaa valikoima artikkeliviitteitä.Mukaan otetut artikkelit on julkaistu ainoastaan monografioissa (osanajotakin teemakokoelmaa), ja useat niistä ovat ”tuntemattomuuksia”,joita ei ole indeksoitu esim. kotimaisiinartikkeliviitetietokantoihinkaan. Lehtiartikkeleita en ole tähänluetteloon kelpuuttanut lainkaan. Ne ansaisisivat melkeinpä jo omanbibliografiansa. Hyviä apuvälineitä on silti olemassa:Sarjainfo-lehdessä 3/1998 (nro 100) on julkaistu erittäin ansiokas,aiheenmukainen ”Infoindeksi 1971-1998”, joka kattaa kaikki lehdessäsiihen mennessä julkaistut artikkelit. Artikkeliviitteitä voi selatamaksutta lisäksi hyvin varustetuissa kirjastoissa (esim. Helsingin jaTampereen yliopistojen kirjastoissa) kotimaisistaartikkeliviitetietokannoista: CD-Katista, Aleksista ja ARTOsta.Tietokannoista ainakin Kati kattaa artikkeliviitteitä 1970-luvultaeteenpäin. 1950- ja 60-lukujen viitemateriaalia taas löytyy mm. HeikkiKaukorannan ”Sarjakuvakirjallisuutta” -luettelosta, joka on julkaistuBibliophilos-lehdessä 1/1971. Sanomalehdissä julkaistujen artikkelienosalta hyvä lähde on Suomen Sarjakuvaseuran arkisto Helsinginyliopiston Opiskelijakirjastossa. Arkisto kattaa 1970- ja 1980-lukujensarjakuva-aiheisen sanomalehtikirjoittelun.

Samoin kuinartikkeleista, antologioistakin olen kyennyt tuomaan esiin vainvalikoiman. Olen kelpuuttanut mukaan ne, joissa tekijöistä on nimen,kotipaikan ja työnäytteen lisäksi kerrottu joitain taustatietoja. Myöskaikki Kemin valtakunnallisen sarjakuvakilpailun vuosittaiset albumit(1980-2000) puuttuvat. Joissakin käännössarjakuvakirjoissa on julkaistuhyviä taustatietoartikkeleja sarjasta ja sen tekijästä (esim.Herrimanin Krazy Kat tai Morrisin Lucky Luke). Myös nämä ovat jääneetluettelon ulkopuolelle.

Opinnäytteistä mukana ovatvähintään pro gradut tai vastaavan tasoiset lopputyöt. Törmäsinmuutamiin erinomaisiin proseminaari- ja seminaaritöihinkin, muttajohdonmukaisesti kaikkien Suomessa tehtyjen alemman tason akateemistentutkimusten kartoittaminen ja läpikäyminen olisi käynyt ylivoimaiseksi.Opinnäytteisiin sisällytetyt liitesivut olen merkinnyt erikseen (esim.63 + 24 s. = 63 lehteä varsinaista tutkimustekstiä + 24 liitettä).Mielestäni näin merkittynä tutkimusten laajuudesta saa paremmankäsityksen.

Sarjakuva, pilakuva ja kuvittaminen kulkevatrinnatusten. Luettelossa on mm. elämäkertoja muiltakin graafisen- jakuvataiteen alueilta, sillä monet henkilöt tunnetaan myössarjakuvantekijöinä (mm. Erkki Tanttu, Tove Jansson, Kari Suomalainen,Kalervo Palsa).

Kaikkia tutkimuksia en ole onnistunutsaamaan käsiini. Useimmista niistä, joita olen selaillut tai lukenut,olen kirjoittanut kommentteja. Kommenttien pituus ja tyhjentävyysvaihtelee. Ne eivät pyri arvottamaan, vaan antamaan lisäinformaatiotateoksen sisällöstä. Kommentointi ei myöskään ole merkki tutkimuksenerinomaisuudesta.

Olen ryhmitellyt tutkimuksetaihepiireittäin. Uskon luettelon palvelevan lukijaa paremmin niin,vaikka siten joudunkin tekemään joillekin teoksille hiukan väkivaltaa.Jos tutkimuksessa on ollut nähtävissä useita näkökulmia, olenlokeroinut sen lähestymistavoista laajimman tai hallitsevimman mukaan.

Bibliografian laatimisessa olen yrittänyt huomioida monipuolisestisarjakuvantutkimuksen eri alueiden tiedontarpeita. Opinnäytteidenosasto hyödyttänee erityisesti opiskelijoita. Antologioiden laajastaosuudesta toivon olevan apua myös niille, jotka etsivät tietoja janäytteitä tietystä sarjakuvasta tai sarjakuvantekijästä.

Luettelosta on tarkoitus painaa kevään 2001 aikana päivitetty ja(tekijä-, kohdehenkilö- ja kohdesarjakuva-aiheisilla) hakemistoillatäydennetty ”paperiversio”. Erityisesti tätä silmälläpitäen lukisinmielelläni palautetta luettelosta. Jos mielessäsi onparannusehdotuksia, korjauksia tai lisäyksiä, otathan yhteyttä:tanja.rasila@suomi24.fi.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia,jotka mahdollistivat luettelon valmistumisen: Grafia ry:tätaloudellisesta tuesta, Suomen Sarjakuvaseuraa julkaisemisesta,”Gran-Old-Man”-Heikkejä Jokista ja Kaukorantaa asiantuntija-avusta sekäMammaa ja Mummua korvaamattomasta lastenhoitoavusta.Suomalainen sarjakuvantutkimus vuoteen 2000
– luettelo kirjoista ja kirjoituksista

Esipuhe | Kirjaluettelo: I. MONOGRAFIAT, II OPINNÄYTTEET, III KURIOSITEETTEJA


I. MONOGRAFIAT

1. Yleis- ja hakuteokset
1.1. Yleisesitykset
1.2. Bibliografiat

2. Sarjakuva taidemuotona

3. Sarjakuva ja yhteiskunta
3.1. Kulttuuripolitiikka
3.2. Sarjakuvien maailmankuvat
3.3. Sarjakuvat opetuksessa ja kasvatuksessa

4. Kieli sarjakuvissa

5. Sarjakuvan historia

6. Sarjakuvan tekijät
6.1. Henkilöesittelyt
6.2. Antologiat ja yhteisluettelot


I. MONOGRAFIAT

1. YLEIS- JA HAKUTEOKSET

1.1. YLEISESITYKSET

Herkman, Juha (toim.)
Ruutujen välissä : näkökulmia sarjakuvaan.
Tampere : Tampere University Press, 1996.
214 s.
ISBN: 951-44-4072-2
Kommentteja: Artikkelikokoelma sisältää kirjoituksia sarjakuvien jasarjakuvantutkimuksen historiasta, ilmaisukielestä (mm.huumorintutkimus ja psykoanalyysi), sarjakuvista sosiaalisena ilmiönä(sarjakuvakarikatyyrit, sukupuoliasiat ja tekijälähtöinen tutkimus)sekä sarjakuva-alan ammateista (kääntäjä ja piirtäjä).

Jokinen, Heikki – Pulkkinen, Kalervo
Suomalaisen sarjakuvan ensyklopedia.
Kemi : Kemin sarjakuvakeskus, 1996.
180 s.
ISBN: 952-9686-10-2
Kommentteja: Kattava, aakkosellinen hakuteos suomalaisestasarjakuvamaailmasta sadan vuoden ajalta: tekijöistä, sarjoista,henkilöistä, ilmiöistä, tapahtumista jne. Perusteos.

Kaukoranta, Heikki – Kemppinen, Jukka
Sarjakuvat.
Helsinki : Otava, 1972.
237 s.

Kaukoranta, Heikki – Kemppinen, Jukka
Sarjakuvat. (2. laaj.p.)
Helsinki : Otava, 1982.
336 s.
ISBN: 951-1-06710-9
Kommentteja: Täydennetty ja päivitetty painos edellisestä, myöshakemistojen osalta. Sisältää sarjakuva-asiaa hyvin monipuolisesti, mm.sekä ulkomaisen että kotimaisen sarjakuvan historiaa, lajipohdintaa,kerronnan analyysia, piirtäjä- ja sarjakuvaesittelyjä sekä hyvänbibliografian alan teoriateoksista kommentteineen. Perusteos.

Pasonen, Harto (toim.)
Sarjakuvan vuosikirja 1 : sarjakuvavuosi 1995.
Kuopio : Valiosarjat, 1996.
186 s.
ISBN: 951-97361-0-7
Kommentteja: Artikkelikokoelma, jonka aiheina ovat amerikkalaistensupersankarisarjakuvien kehitys 1990-luvulle, Disney-piirroselokuvienja sarjakuvien nykyvaiheet, Robert Crumb, Mämmilä, seikkailusarjakuvientulevaisuus, sarjakuvien rooli kouluopetuksessa, julkinen julkaisutukisarjakuvalle ja suomalaisen sarjakuvan 100-v. -juhlavuosi 1995 sekä ko.vuonna julkaistujen albumien esittelyt.

Pesonen, Sauli
Alkupalat. Esittelyjä sarjakuvista.
Kemi : Kemin sarjakuvakeskus, 1993.
80 s.
ISBN: 952-9686-02-1
Kommentteja: Teos sisältää suppeahkot, informatiiviset esittelyt 55tunnetusta sarjakuvasta. Mukana ovat Ahmed Ahne, Aku Ankka, Ankardo,Asterix, Conan, Corto Maltese, Dick Tracy, Elfquest, Ferdinand, HaraldHirmuinen, Helmi ja Heikki, Hämähäkkimies, Ihmeneloset, James Bond,Judge Dredd, Juliet Jonesin sydän, Kalle Kehveli, Karvinen,Kippari-Kalle, Kissalan pojat, Lassi ja Leevi, Lempi,Lepakkomies/Batman, Liisa ja Lasse/Pirkko ja Pentti, Lucky Luke, Lätsä,Masan arkki, Masi, Mikki Hiiri, Modesty Blase, Mustanaamio (Urja),Muumi, Nakke Nakuttaja, Näkymätön Viänänen, Pikku Nemo, Piko jaFantasio, Pitko (Koiraskoira), Pulteri, Punasulka, Rip Kirby, Sami jaSiilo, Sammy Day, Strumffit, Taika-Jim (Mandrake), Tarzan, Tenavat,Teräsmies, Tex Willer, Tiikeri, Tintti, Valerian, Velho, Vihtori jaKlaara, Ville Vallaton ja Väiski Vemmelsääri.

1.2. BIBLIOGRAFIAT

Aarnisalo, Raimo
Sarjakuvat : hinnasto 1997 – (2000).
Kirkkonummi : Keräilijän lehti/Raimo Aarnisalo, 1996.
228 s.
Kommentteja: Hinnasto sisältää 2 000 lehtinimekkeen ja 20 000 erilehden hintatiedot, ja tekijän mukaan se kattaa n. 97 % kaikistaSuomessa ilmestyneistä sarjakuvajulkaisuista.

Jerrman, Toni
Tieteissarjakuvat.
s.177-222 teoksessa:
Ekholm, Kai (toim.)
Science fiction Suomessa.
Helsinki : Kirjastopalvelu, 1983.
357 s.
ISBN: 951-692-111-6
Kommentteja: Lyhyt johdanto sekä laajahko bibliografia ennen vuotta1983 suomeksi ilmestyneistä science fiction -sarjakuvista ja -seuroistasekä alan koti- ja ulkomaisista lehdistä. Sanoma- ja aikakauslehdissäilmestyneet tieteissarjakuvat ovat mukana vain vihjeellisesti.

Kaukoranta, Heikki
Sarjakuvakirjallisuutta.
Helsinki : Bibliophilos, 1971.
8 s.
Kommentteja: Luettelo 1950- ja 60-luvuilla ilmestyneistä, sarjakuviakäsittelevistä ulkomaisista lehdistä, teoksista ja artikkeleista sekäkotimaisista (lähinnä) aikakaus- ja sanomalehtiartikkeleista. Luetteloon ilmestynyt Bibliophilos-lehdessä 1/1971, s. 15-22.

Kaukoranta, Heikki
Suomalaiset sarjakuvajulkaisut 1904-66. Tecknade serier i Finland 1904-66. Comic books in Finland 1904-66.
Helsinki : Helsingin yliopisto kirjasto, 1968.
80 s.
(Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja ; 34)
Kommentteja: Sisältää tiedot itsenäisistä, kokonaan sarjakuvakerrontaasisältävistä julkaisuista: lehdistä, kirjoista, albumeista ja lastenkuvakirjoista. Joitakin tästä bibliografiasta puuttumaan jääneitä,myöhemmin löytyneitä sarjakuvakirjoja sisältyy Heikki Kaukorannan jaSimo Sjöblomin bibliografiaan ”Suomeksi julkaistut itsenäisetsarjakuvakirjat ja -albumit 1904-1976”.

Kaukoranta, Juhani – Kaukoranta, Heikki – Sjöblom, Simo
Suomeksi julkaistut itsenäiset sarjakuvakirjat ja -albumit 1904-1976.
Helsinki : Suomen Sarjakuvaseura, 1997.
ISBN: 951-95797-4-5
URL: http://kaapeli.fi/~sarjaks/alan/kirj/albm.html
Kommentteja: Sarjakuvakirjojen ja albumien osalta päivitetty jatäydennetty versio Heikki Kaukorannan bibliografiasta ”Suomalaisetsarjakuvajulkaisut 1904-66”. Mukana ei kuitenkaan ole sarjakuvalehtiä.

Kivekäs, Markku
Carl Barks -tuotanto Suomessa 1951-1976.
Helsinki : Keräily-lehti, 1976.
38 s.
Kommentteja: Luettelo Aku Ankka ja Roope-setä -lehdissä ja -kirjoissajulkaistuista, Barksin piirtämistä sarjoista ja kansikuvista.

Koskivaara, Kata – Kotanen, Ellen – Lehtinen, Ulla
Sarjasto : mestariteoksia ja pieniä kuriositeetteja sarjakuvakokoelmaan.
Helsinki : Kirjastopalvelu, 1993.
125 s.
ISBN: 951-692-324-0

Ronkainen, Timo – Hänninen, Ville – Larmola, Kivi
Infoindeksi 1971-1998.
s. 48-57 lehdessä:
Sarjainfo 100 : no 3/1998.
Helsinki : Suomen Sarjakuvaseura, 1998.
Kommentteja: Aiheenmukainen luettelo kaikista 27 vuoden aikanaSarjainfo-lehdissä julkaistuista artikkeleista, sarjakuvateoriastaalbumiesittelyihin.

Sarjakuvalehdet 1979.
Helsinki : Suomen Sarjakuvaseura, 1979. (2.p. Opetusministeriö, 1979).
32 s.
Kommentteja: Suomen sarjakuvaseuran hallitus esittelee, analysoi jaarvostelee vuonna 1979 Suomessa ilmestyneet sarjakuvalehdet neljänpääkohdan analyysimallin mukaan (piirrostyön, kielen, kertomuksen jaarvomaailman laatutasot). Vihkonen on ilmestynyt Sarjainfo-lehdennumerona 2/79.

Sjöblom, Simo
Carl Barks ja hänen tuotantonsa.
Helsinki : Seaflower, 1992.
274 s.
(Seaflower’s Comics Studies ; n:o 1)
ISBN: 952-6666-23-2

2. SARJAKUVA TAIDEMUOTONA

Ahlqvist, Keijo – Kutila, Ari
Piirrä sarjakuvaa!
Kemi : Kemin kulttuurilautakunta, 1988.
71 s.
ISBN: 951-99994-3-4
Kommentteja: Teos neuvoo seikkaperäisesti paitsi sarjakuvien tekemistämyös niiden arvioimista. Kirja esittelee sarjakuvan rakennetta ainapiirrännällisistä ja kerrontateknisistä ratkaisuista konkreettisiintyövälineisiin ja tuo samalla esiin sarjakuvakerronnan keskeisiätermejä. Teoksen 2. p:n on julkaissut Kemin Sarjakuvakeskus 1989.

Ansa, Heikki (toim.)
Puhekuplia : kirjoituksia sarjakuvasta 2.
Kemi : Kemin kulttuurilautakunta, 1987.
131 s.
ISBN: 951-99836-7-8
Kommentteja: Puhekuplien jatko-osa keskittyy lähinnä sarjakuvankäsikirjoittamiseen ja käsikirjoittajiin (mm. Pierre Christin, JohannaSinisalo, Jean-Pierre Mercier) ja ruotsalaiseen sarjakuvaan sekäsarjakuvan ja kuvataiteen suhteen pohdintaan.

Herkman, Juha
Sarjakuvan kieli ja mieli.
Tampere : Vastapaino, 1998.
272 s.
ISBN: 951-768-032-5
Kommentteja: Laaja esitys sarjakuvan ilmaisukeinoista (kielen tasoista,kuvan ja sana suhteesta, sarjakuvasemiotiikasta ja kerronnasta) jasarjakuvan lukemisesta (lukijan asemasta, intertekstuaalisuudesta jamediakasvatuksesta). Akateeminen perusteos.

Huhtamo, Erkki (toim.)
Puhekuplia : kirjoituksia sarjakuvasta.
Kemi : Kemin kulttuurilautakunta, 1986.
109 s.
ISBN: 951-99713-9-4
Kommentteja: Kirjaan on koottu Kemin viidennessä valtakunnallisessasarjakuvatapahtumassa (1985) pidetyt esitelmät, joiden kohteina olivatmm. Serge Clerc, Umberto Eco, Jaska Jokunen, semiotiikka, antiikkisarjakuvissa sekä yleensä sarjakuvan olemus ja sen uudet suuntaukset.

Maddocks, Peter
Näin piirrät sarjakuvia ja pilapiirroksia.
Karkkila : Kustannus-Mäkelä, 1991.
95 s.
Alkuteos: How to draw cartoons. Suom. Raija Viitanen.
ISBN: 951-873-340-6

McCloud, Scott
Sarjakuva, näkymätön taide.
Helsinki : Good Fellows, 1994.
215 s.
Alkuteos: Understanding comics. Suom. Jukka Heiskanen.
ISBN: 951-96265-2-2
Kommentteja: Sarjakuvamuotoinen, havainnollinen ja monipuolinen esityssarjakuvan olemuksesta, ilmaisukeinoista ja käsitteistä. Perusteos.

Mäkinen, Reima (toim.)
Sarja/kuva/ilmiö.
Tampere ; Tampereen sarjakuvaseura, 1988.
48 s.
Kommentteja: Tampereen Sarjakuvaseuran keväällä 1988 järjestämännäyttelyn luettelo sekä ”oheistietoisku”. Teos sisältää mm. seuraavatartikkelit: Sarjakuva ilmaisuvälineenä, Sosialistiset sarjat(Itä-Eurooppalainen sarjakuva), Seikkailun estetiikka (Tarzan-lehtienkansikuvien analysointia) ja Sarjakuvaseurojen lehdet.

3. SARJAKUVA JA YHTEISKUNTA

3.1. KULTTUURIPOLITIIKKA

Heikkinen, Merja
Kuvien taitajat : taidepolitiikan marginaalit.
Helsinki : Edita, 1996.
165 s.
(Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja ; 20)
ISBN: 951-37-1969-3

Heikkinen, Merja
Sillä välin toisaalla… : sarjakuvan kulttuuripoliittinen asema ja sarjakuvien tuotanto.
Helsinki : VAPK-kustannus, 1991.
138 s.
(Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja ; 12)
ISBN: 951-37-0656-7
Takakannessa: Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen valtion muuttuvaasuhtautumista sarjakuvaan 1960-luvulta nykypäivään. Julkilausuttujenkulttuuripoliittisten tavoitteiden ohella selvitetään nykyistenhallintokäytäntöjen konkreettisia seurauksia sarjakuvalle. Tutkimuskertoo myös, miten paljon sarjakuvia Suomessa tuotetaan, mitkä ovatlevityskanavat, mikä on erilaisten julkaisumuotojen ja -lajien asema.Se kattaa sekä sarjakuvalehdet, sarjakuva-albumit ettäsanomalehtisarjakuvat. Samalla selviää kotimaisen sarjakuvan tilannesarjakuvien markkinoilla.

Heikkinen, Merja – Irjala, Auli
Taideteollisuuden ja sarjakuvan ammattilaisten työtilanne jakansainvälinen toiminta : raportti kyselytutkimuksesta Ornamon, Grafianja Sarjakuvantekijät ry:n jäsenille.
Helsinki : Taiteen keskustoimikunta, 1998.
104 s.
(Tilastotietoa taiteesta ; 21)
ISBN: 952-5253-10-4

Jokinen, Heikki
Sarjakuvantekijän selviytymisopas.
Helsinki : Sarjakuvantekijät, 1999.
48 s.
ISBN: 951-98311-0-X
Kommentteja: Free lancerina toimivalle sarjakuvantekijälle laa. Asiaamm. palkasta, tekijänoikeuksista, verotuksesta ja eläkkeestä.

Kauranen, Ralf
Legitimeringen av tecknade serier som konst : en diskursanalytiskstudie av finländska dagspresskrivelser om tecknade serier.
Turku : Åbo Akademi, sociologiska institutionen, 1997.
133 s.
(Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A ; 475.)
ISBN: 952-12-0069-3
Kommentteja: Teos pohjautuu saman nimiseen, vuonna 1996 hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Ks. opinnäytetyöt.

Packalén, Leif – Odoi, Frank
Comics with an attitude… : a guide to the use of comics in development information.
Helsinki : Ministry for Foreign Affairs of Finland, Department for International Development Cooperation, 1999.
96 s.
ISBN: 951-724-271-9

Sarjakuvatoimikunnan mietintö.
Helsinki, 1962.
13 s.
(Komiteanmietintö ; 1962:83)

Weissenberg, Gay von
Katsaus sarjakuvatutkimuksiin.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 1959.
50 s.
Kommentteja: Tutkimus on tehty Mannerheimin Lastensuojeluliiton vuonna1955 asettaman sarjakuvavaliokunnan toimeksiannosta. Kirjoittajatarkastelee (lähinnä ulkomaisista lähteistä) keräämänsätutkimusaineiston valossa sarjakuvien lukemisen vahingollisiavaikutuksia nuoriin ja ehdottaa sarjakuvatuotannon saattamistavalvonnan alaiseksi.

3.2. SARJAKUVIEN MAAILMANKUVAT

Dorfman, Ariel – Mattelart, Armand
Kuinka Aku Ankkaa luetaan : imperialistinen ideologia Disneyn sarjakuvissa.
Helsinki : Love Kirjat, 1980.
127 s.
Alkuteos: Para leer al Pato Donald. Suom. David Kunzlen englannintamasta laitoksesta Markku Koski.
ISBN: 951-835-022-1
Kommentteja: Teos sisältää Walt Disneyn suppean elämäkerran sekä(marxilaista) analyysia Aku Ankka-lehden henkilötyypeistä, juonaiheistaja sarjan välittämästä maailmankuvasta. Kirjoittaja pohtiilänsimaiselle kulttuurille ominaisten taloudellisen ja sosiaalisenrakenteen heijastumista Aku Ankan sarjakuvamaailmaan.

Reenpää, Timo – Simonen, Katri – Vaijärvi, Kari
Totto ja Teräsmies : lasten- ja nuortenlehdet, sarjakuvalehdet.
Helsinki : Kirjastopalvelu, 1983.
95 s.
ISBN: 951-692-092-6
Kommentteja: Teoksessa esitellään ja arvostellaan suomessa ilmestyviäja tilattavia lasten- ja nuortenlehtiä (38 kpl) sekä sarjakuvalehtiä(44 kpl).

Sankala, Pasi
Pikku murhaaja : Frank Millerin ”Ronin”-pojan nuoruusiän irtaantumisprosessia kuvaava sarjakuva.
Oulu : Psykoterapiasäätiö Monasteri, 1992.
38 s.
(Psykoterapiasäätiö Monasterin monografia ; 1).
ISBN: 951-95813-2-4
Kommentteja: pohjautuu Oulun yliopistossa 1991 hyväksyttyyn nuorisopsykiatrian lopputyöhön.

Short, Robert L.
Tenavat totuuden tiellä.
Hämeenlinna : Päivä, 1991. 2.p.
160 s.
Alkuteos: The gospel according to Peanuts. Suom. Talvikki Lintinen.
ISBN: 951-622-495-4
Kommentteja: Kirjoittaja käyttää Tenavat-sarjakuvaa ”havaintovälineenäevankenkeliumin syvimmän sanoman ymmärtämisessä”. Sarjakuvaotteidenavulla hän johdattelee lukijan esim. uskoon ja syntiin liittyviinkysymyksiin. 1.p. on vuodelta 1967.

Twerski, Abraham J.
Milloin onni kääntyy? : johdatus Tenavat-terapiaan.
Helsinki : Sanomaprint, 1989.
124 s.
Alkuteos: When do the good things start? Suom. Anita Salmivuori ja Juhani Tolvanen.
ISBN: 951-875-153-6
Kommentteja: Kirjoittaja käyttää Tenavat-sarjakuvaa apunaankäsitellessään ”itsehoitoterapiaan” tähtääviä psykologisia aiheita, mm.itsetuntemusta, rakkautta, syyllisyyttä ja masennusta. 2. p. 1990. – 3.p. 1993.

Twerski, Abraham J.
Herää ajoissa! : Tenavat-terapeutin toinen oppitunti : pehmeä sisäänajo kahdentoista askelen ohjelmaan.
Helsinki : Sanomaprint, 1991.
128 s.
Alkuteos: Waking up just in time. Suom. Ilkka ja Päivi Rekiaro.
ISBN: 951-875-309-1 (nid.)

Ylönen, Marja
Karin Suomi : Karin piirrokset suomalaisuuden kuvana.
Porvoo : WSOY, 1998.
134 s.
ISBN: 951-0-22884-2
Kommentteja: Tutkimus pohjautuu Tampereen yliopistossa 1995hyväksyttyyn tiedotusopin väitöskirjaan ”Karin suomalainen :pilapiirrokset suomalaisuuden legitimointina”. Ks. opinnäytetyöt.

Ylönen, Marja
Vanhuus Rysänperässä : Kari Suomalaisen pilapiirrosten vanhuskäsitys.
Helsinki : Vanhustyön keskusliitto, 1994.
52 s.
ISBN: 951-806-001-0
Kommentteja: Teos pohjautuu Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikanlaitoksella 1993 hyväksyttyyn laudaturtyöhön ”Vanhuus pilakuvassa :Kari Suomalaisen pilapiirrosten vanhuskäsitys kannanottonavanhuskysymykseen vuosina 1951-1991”. Ks. opinnäytetyöt.

3.3. SARJAKUVAT OPETUKSESSA JA KASVATUKSESSA

Hänninen, Harto – Kemppinen, Petri
Lähtöruutu sarjakuvaan.
Helsinki : Yleisradio, 1994.
111 s.
ISBN: 951-43-0625-2
Kommentteja: Asiaa mm. sarjakuvan historiasta, tekemisestä jaanalysoimisesta. Kirja on tarkoitettu opetusmateriaaliksi samannimisen,koululaisille suunnatun, 5-osaisen tv-ohjelmasarjan rinnalle.Tv-ohjelmat on tallennettu kahdelle kasetille: 1. videokasetti sis.osat 1-3 (3 x 20 min.), 2. videokasetti sis. osat 4-5 (2 x 25 min.).

Lindman, Marja-Liisa – Manninen, Pekka A. – Krook, Arja
Sukellus sarjakuvaan.
Opetushallitus, Sanomalehtien liitto ja VAPK-kustannus, 1992.
109 s.
ISBN: 951-37-0866-7
Kommentteja: Teos on suunnattu lähinnä opettajille virikkeistämäänopetusta sarjakuvan avulla. Kirjan osioissa tarkastellaan sarjakuvan 1)historiaa, 2) rakennetta ja kieltä, 3) tutkimusmetodeja sekä 4)esimerkkejä siitä, miten käyttää sarjakuvaa opetuksen apuna.

Rautavuori, Eija:
Vinkkejä sarjakuva-aineiston koulukäsittelyyn.
Helsinki : Äidinkielen Opettajain Liitto, 1979.
11 s.

Reenpää, Timo:
Sarjakuvat lasten kasvattajina.
Helsinki : Kirjastopalvelu, 1979.
8 s.

Turja, H. A.
Sarjakuva kasvatustekijänä ja opetusvälineenä.
Helsinki : s.n., 1956.
18 + 2 s.
Kommentteja: Lapsi ja nuoriso -lehdessä (10-12/1955) julkaistuistaartikkeleista koottu versio. Kirjoittaja toteaa sarjakuvien olevanoivallinen oppimisen apuväline. Hän vastustaa kuitenkin sarjakuvienväkivaltaisuutta ja perää suomalaisilta kasvattajilta toimenpiteitäsarjakuvien sisällön ohjaamiseksi kouluopetuksen kannalta”hyödyllisempään” suuntaan.

Ylä-Outinen, Urho
Sarjakuvia kielten opetukseen : ohjevihko ruotsin kielen opettajalle.
Helsinki : Otava, 1968.
31 s.
Huom. opetuspakettiin kuuluu vihkon ohella 80 kuvataulun sarja.

4. KIELI SARJAKUVISSA

Helenelund, Elisabeth
Språket i Muminserien : en syntaktisk analys.
Helsinki : Helsingin yliopisto, 1985.
176 s.
(Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitetet: B ; 9)
ISBN: 951-45-3703-3
Kommentteja: Pohjautuu Helsingin yliopistossa 1982 hyväksyttyyn lisentiaatintyöhön. Ks. opinnäytteet.

Itälä, Marja-Leena
Kohäsion im Bildtextverbund Comic.
Turku : Universität Turku, Institut für Übersetzen und Dolmetschen, 1994.
151 + 2 s.
ISBN: 951-29-0240-0

Valta, Reijo
Turskatti! : Kapteeni Haddockin haukkumat.
Jyväskylä : R. Valta, 1999. 3. korj. p.
82 s.
(Ajantieto ; 4)
ISBN: 951-97717-7-8
Kommentteja: Eräänlainen sanakirja. Aakkosellinen luettelo useissaTintti-sarjakuvissa esiintyvän temperamenttisen Kapteeni Haddockinpäivittely-, kiroilu- ja haukkumasanoista. Sanojen merkitys onselitetty humoristiseen sävyyn.

5. SARJAKUVAN HISTORIA

Heiskanen, Jukka – Tolvanen, Juhani (toim.)
Zap! Laser ja sarjakuva : näyttely Tekniikan museossa 7.5.-29.9.1996.
Helsinki : Tekniikan museo ja Suomen Sarjakuvaseura, 1996.
16 s.
Kommentteja: Artikkeleita sarjakuvan laserpyssyistä Heikki Paakkasenleluaseiden kokoelman esittelyn yhteydessä. Näyttelyluettelo onilmestynyt Tekniikan maailma -lehden liitteenä.

Jokinen, Heikki
Sarjakuvasto : suomalaisen sarjakuvan vuosi 1998.
Helsinki : Valiosarjat, 1998.
60 s.
ISBN: 951-97361-3-1
Kommentteja: Kirjanen esittelee ja kommentoi 17 Suomessa vuonna 1998 julkaistua sarjakuva-albumia.

Lagerstedt, Ilpo
Supersankarit – ilmiö amerikkalaisessa sarjakuvassa.
Helsinki : Kirjastopalvelu, 1991.
106 s.
ISBN: 951-692-273-2

Liljenbäck, Sani
Erotiikan ruututarha : sarjakuvan seksihistoria, lyhyt oppimäärä.
Kemi : Kemin sarjakuvakeskus, 1994.
92 s.
ISBN: 952-9686-08-0

Myrsky ja mylväys. Design meets comics. Sata vuotta sarjakuvia :näyttely Taideteollisuusmuseossa, Helsingissä 6.3.-2.6.1996.
Helsinki : Sanoma Osakeyhtiö, 1996.
64 s.
Kommentteja: Ilta-Sanomien erillisnumero, joka toimii samallaTaideteollisuusmuseossa järjestetyn näyttelyn luettelona. Lehtisisältää mm. artikkelit sarjakuvavaikutteista muotoilussa, JaskaJokusen maailmasta (Eco), sarjakuvan ja elokuvan 100-vuotistaipaleesta,Aku Ankan oikeasta autosta, kuukauden kotimaisesta osana suomalaistasarjakuvahistoriaa ja suomalaisen sarjakuvan tulevaisuudennäkymistä.

Pulkkinen, Kalervo
Ruutujen aika : Suomen sarjakuvaseuran kaksi vuosikymmentä. Rutor itiden : två decennier med Finska seriefrämjandet.
Helsinki : Suomen Sarjakuvaseura, 1991.
129 s.
ISBN: 951-95797-2-9
Kommentteja: 18.10.-1.12.1991 Amos Andersonin taidemuseossa,Helsingissä, järjestetyn Suomen Sarjakuvaseuran 20-v. juhlanäyttelynluettelo. Samalla seikkaperäinen sarjakuvaseuran historiikki, jonkakautta valottuu myös viipale suomalaista sarjakuvahistoriaa.Takalehdillä sijaitsevat erikseen luettelot mm. suomalaisestasarjakuvakirjallisuudesta sekä kotimaassa ilmestyneistä albumeista.

Vainio, Pasi
Tintin perilliset : Kemin taidemuseo 27.9.-19.10.86
Kemi : Kemin taidemuoseo, 1986.
11 s.
Kommentteja: Näyttelyluettelo koostuu Vainion artikkelista ”Tintinperilliset – Brysselin koulukunnasta nykypäivään”, jossa häntarkastelee Hergén luoman, ”selkeän viivan” piirrostavan jatkumista jakehittymistä eri piirtäjien ja koulukuntien myötä 1950-luvulta1980-luvulle, sekä selektiivisestä albumien bibliografiasta.

6. SARJAKUVAN TEKIJÄT

6.1. HENKILÖESITTELYT

Davis, Jim
Karvisen 20-vuotisjuhlakirja.
Tampere : Egmont, 1998.
159 s.
Alkuteos: Garfield’s 20th anniversary book. Suom. Kirsi Koivisto, Antti Marttinen ja Jouko Ruokosenmäki.
ISBN: 951-876-654-1
Kommentteja: Jim Davis kertoo elämästään, Karvinen-sarjakuvan synnystä,sen kehittymisestä vuosien myötä, sarjakuvan aiheista ja joidenkinstrippien taustoista.

Eronen, Matti
Carl Barks’ surviving comic book art.
Helsinki : M. Eronen, 1994.
68 s.
ISBN: 952-90-5644-3

Giroux, Renée-Héloise
Tintin tietovisa : Tintin maailma – 1100 kysymystä, 1100 vastausta.
Helsingissä : Otava, 1993.
89 s.
Alkuteos: Etes-vous tintinologue? Suom. Heikki Kaukoranta.
ISBN: 951-1-12751-9

Jansson, Tove (- toim. Ilmonen, Anneli)
Muumi : Tampereen taidemuseo 27.4.-17.8.1986.
Tampere : Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo, 1986.
72 s.
(Tampereen taidemuseon julkaisuja ; 12)
ISBN: 951-99732-0-6
Kommentteja: Näyttelyluettelo, joka sisältää Janssonin grafiikkaa,kuvituksia ja otteita Muumi-kirjoista sekä valokuvia näyttelyn (erit.pienoismallien) kokoamisesta. Luettelon 2. uud. p. on ilmestynyt 1988.

Jokinen, Heikki
Joonas, sarjakuvantekijä.
Helsinki : Jalava, 1990.
144 s.
ISBN: 951-8954-19-4
Kommentteja: Veikko Savolaisen sarjakuvapiirtäjänuraa erilaistenhaastattelujen, luonnosten, monien sarjakuvien sekä Savolaisen omienajatusten ja kommenttien avulla valottava kirja.

Jokinen, Heikki (toim.)
Mämmilä.
Helsinki : Suomen Sarjakuvaseura, 1995.
(Sarjainfo ; no 86, 1/95)
Kommentteja: Kemissä keväällä 1995 järjestetyn Mämmilä-näyttelynluettelo ja Kemin sarjakuvafestivaalin esite, joka sisältää mm. TarmoKoiviston laajan haastattelun ja artikkelit suomalaisen kirkonkylän jayhteisön muutosprosessien näkymisestä sarjakuvassa sekä Mämmilänhuumorista.

Jope 20 v. : retrospektiivis-repertuaarinenanalyyttisen myyttinen muistonäyttely Kemin 12. sarjakuvapäivillä26.-28.3.93.
Kemi : Kemin sarjakuvakeskus, 1993.
27 s.

Kruskopf, Erik
Bildkonstnären Tove Jansson.
Stockholm : Bonnier, 1992.
336 s.
ISBN: 91-0-055523-1

Palsa, Kalervo (- toim. Pitkänen, Maj-Lis)
Kalervo Palsan päiväkirjat : merkintöjä vuosilta 1962-1987.
Porvoo : WSOY, 1990.
367 s.
ISBN: 951-0-16567-0

Peeters, Benoit
Tintin juhlakirja.
Helsinki : Otava, 1989.
162 s.
Alkuteos: Tintin et le monde d’Hergé. Suom. Soile ja Heikki Kaukoranta.
ISBN: 951-1-10957-X
Kommentteja: Kirjoittaja valottaa Hergén persoonallisuutta jaelämänvaiheita Tintti-sarjakuvan kautta. Teos sisältää Tintin historiaaja eri Tintti-tarinoiden analyyseja sekä suppeat esittelyt myös muistaHergén sarjakuvista.

Porvali, Seppo
Kari – tasavallan hovinarri.
Tampere : Revontuli, 1999.
208 s.
ISBN: 952-5170-10-1

Rönkkö, Pekka (toim.)
Palsa : Kalervo Palsan (1947-1987) elämästä ja taiteesta.
Oulu : Pohjoinen, 1989.
167 s.
(Ars Nordica ; 1)
ISBN: 951-749-100-X

Suomalainen, Kari (- toim. Niiniluoto, Maarit)
Karin ääni.
Porvoo : WSOY, 1990.
280 s.
ISBN: 951-0-16584-0

Tanttu, Juha – Tanttu, Markku
Isä piirtää : kuvia Erkki Tantun elämästä.
Helsingissa : Otava, 1990.
160 s.
ISBN: 951-1-11420-4
Kommentteja: Erkki Tantun elämäkerta (pienten) poikiensa näkökulmastakerrottuna. Kirja sisältää runsaasti luonnoksia ja harvemmin nähtyägrafiikkaa.

Tolvanen, Juhani
Muumisisarukset Tove ja Lars Jansson : Muumipeikko-sarjakuvan tarina.
Helsinki : WSOY, 2000.
136 s.
ISBN: 951-0-23633-0
Kommentteja: Teos on myös ruotsinnettu: ”Vid min svans! : Tove och LarsJanssons tecknade muminserie”; Esbo : Schildt, 2000, ISBN:951-50-1160-4.

Valentine Hooven III, F.
Tom of Finland : elämäkerta.
Helsingissä : Otava, 1992.
199 s.
Alkuteos: The life and times of Tom of Finland. Suom. Eeva-Liisa Jaakkola.
ISBN: 951-1-12000-X
Huom. Tom of Finland = Touko Laaksonen.

6.2. ANTOLOGIAT JA YHTEISLUETTELOT

Anttonen, Vesa – Pulkkinen, Kalervo (toim.)
Sanomalehtisarjakuvat. Strippar i Norden.
Helsinki : Arktinen banaani, 1999.
80 s.
ISBN: 952-9809-26-3
Kommentteja: Sanomalehtisarjakuvan antologia on jälkimaininkejaPohjoinen asema/Gare du Nord -ryhmän näyttelystä jasarjakuvajulkaisusta. Se esittelee pohjoismaisia, strippimuotoisensarjakuvan teossa kunnostautuneita tekijöitä. Suomalaisista mukana ovatJorma Pitkänen (Jope), Timo Mikama, Timo Mäkelä, Ilkka Heilä, HarriVaalio, Pekka Seppänen, Pertti Hämäläinen, Jari Pantzar, Matti Koponen,Timo Kokkila, Ari Kutila, Jussi Tuomola (Juba), Nora Paakkanen, JiiRoikonen ja Maria Björklund.

Boyer, Patrice – Pulkkinen, Kalervo (toim.)
B. D. Fin : la bande dessinée finlandaise à Angoulême en 1988.
Helsinki : Suomen sarjakuvaseura, 1988.
48 s.
ISBN: 951-95797-1-0
Kommentteja: Angoulêmen sarjakuvakuvafestivaaleille tehdyn kotimaisensarjakuvan näyttelyn luettelo, joka esittelee lyhyesti myös suomalaistasarjakuvatoimintaa (Helsingissä, Kemissä, paikallisissa yhdistyksissä).Kirja sisältää työnäytteet 38 tunnetulta sarjakuvapiirtäjältä.

Classon, Rolf (toim.)
Gare du Nord : an anthology of comics from Finland, Norway, Sweden, Denmark and Iceland.
Stockholm : Tago, 1997.
181 s.
ISBN: 91-86540-91-2
Kommentteja: 1990-luvun pohjoismaista sarjakuvaa esittelevä antologia,joka osittain pohjautuu samannimiseen näyttelyyn. Suomalaisia tekijöitäantologiassa ovat Kati Kovács, Johanna Rojola, Tomi Riionheimo, TimoMäkelä, Matti Hagelberg, Tiina Paju & Sari Luhtanen, Sami Toivonen,Pentti Otsamo, Riitta Uusitalo ja Ari Kutila. Suomalaisen sarjakuvanesittelyn on kirjoittanut Heikki Jokinen.

Gustavsson, Saliven – Björknäs, Peter – Olin, Paul
Svamp : finlandssvenska serier.
Helsingfors : Finlandssvenska ungdomsförbund, 1989.
94 s.
Kommentteja: Sisältää lyhyet henkilöesittelyt ja sarjat seuraaviltatekijöiltä: Simo Etelävirta, Magnus Ahlvik, Paul Söderholm, Jonas Wilén& Peter Nylund, Robert Back, Erica Othman, Leif Sjöström, Dan Bjon,Tom Backström, Sylvia Bjon, Anders Zitting, Saliven Gustafsson, BasDucander & Era Eriksson, Björn Lindström, Peter Björknäs, LeifDahllund, Bo Haglund, Sam Huber & Anders Slotte.

Hellsten, Eero – Kemppinen, Petri – Tolvanen, Juhani
Hyvissä naimisissa – sarjakuva ja postimerkki : kahdeksan merkittävää sarjakuvantekijää.
Helsinki : Postimuseo, 1996.
44 s.
ISBN: 951-97207-4-X
Kommentteja: Sarjakuvan 100 v.-juhlavuoden kunniaksi julkaistiinkahdeksan sarjakuvataiteilijan töistä postimerkkivihko. Postimuseossapidettiin 9.10.-31.12.1996 näyttely, jonka kylkiäiseksi julkaistiintämä kirjanen sarjakuvapostimerkeistä sekä niiden tekijöistä.Esittelyssä olevien sarjakuvataiteilijoiden (Ola Fogelberg, ErkkiTanttu, Asmo Alho, Veikko Savolainen, Tarmo Koivisto, Riitta Uusitalo,Kati Kovács ja Ilmari Vainio) kautta hahmottuu myös suomalainensarjakuvahistoria. Kirjasen lopussa on lyhyt katsaus sarjakuvienkäytöstä postimerkeissä yleensä.

Hukkanen, Arto – Nuortimo, Pentti – Suorsa, Pekka
Suomalainen sarjakuva – hyvä vaihtoehto.
Oulu : Oulun kaupunginkirjasto, 1980.
10 s.
Kommentteja: Näyttelyluettelo, jossa esitellään 14 suomalaistasarjakuvapiirtäjää: Ilmari Vainio, Ola Fogelberg, Alexander Tawitz,Erkki Tanttu, Asmo Alho, Eijo Vesanto, Ami Hauhio, Tove Jansson, VeikkoSavolainen, Mauri Kunnas, Veli-Pekka Alare, Tarmo Koivisto, MarttiSirola ja Jorma Pitkänen (Jope).

Hänninen, Harto – Kemppinen, Petri – Kuutti, Tuija (toim.)
Kenelle soittaisin seuraavaksi? : uusi suomalainen sarjakuva.
Helsinki : Kiasma, Nykytaiteen museo, 1999.
52 s.
(Nykytaiteen museon julkaisuja ; 53)
ISBN: 951-53-1963-3
Kommentteja: Kiasmassa, Nykytaiteen museossa, 22.5.-26.9.1999 pidetyn,tuoretta suomalaista sarjakuvaa esitelleen näyttelyn luettelo. Kirjassaon myös lyhyesti taustatietoja kustakin 36:sta, näyttelyynosallistuneesta taiteilijasta.

Hänninen, Harto – Kemppinen, Petri (toim.)
Sarjakuvastin : uudet kotimaiset sarjat.
Helsinki : Otava, 1993.
84 s.
ISBN: 951-1-12604-0
Kommentteja: Teoksessa esitellään lyhyesti erilaisin sarjakuvanäyttein”suomalaisen sarjakuvan uutta sukupolvea”. Mukana ovat Joel Melasniemi,Jii Roikonen, Irisz Simon, Klaus Haapaniemi, Ville Pirinen, TomiRiionheimo, Pentti Otsamo ja Kati Kovács.

Hänninen, Harto – Kemppinen, Petri (toim.)
Sarjakuvastin : uudet kotimaiset sarjat. Osa 2.
Helsinki : Otava, 1994.
84 s.
ISBN: 951-1-13104-4
Kommentteja: teoksessa esitellään työnäyttein seuraavat nuoret,kotimaiset sarjakuvantekijät: Katja Tukiainen, Sami Toivonen, ChristerNuutinen, Sami Hynninen, Kirsi Tuuliniemi, Johanna Rojola (Roju), FleurWilson, Jenny Eräsaari ja Kata Koskivaara.

Hänninen, Harto – Kemppinen, Petri (toim.)
Sarjakuvastin : uudet kotimaiset sarjat. Osa 3.
Helsinki : Otava, 1995.
79 s.
ISBN: 951-1-13892-8
Kommentteja: teoksessa esitellään työnäyttein seuraavat nuoret,kotimaiset sarjakuvantekijät: Matti Hagelberg, Maarit Kytöharju, PetriTolppanen, Tommi Hänninen, Ilkka U. Pesämaa, Anu Lavonen, Hans Nissenja J.-P. Valkeapää.

Hänninen, Harto – Kemppinen, Petri (toim.)
Suuri sarjakuvakirja. Osa 4 : vieraita kaukaisista maista.
Helsinki : Jalava, 1994.
128 s.
ISBN: 951-887-042-X
Kommentteja: Teos sisältää lyhyet esittelyt sekä runsaatsarjakuvanäytteet seuraavilta tekijöiltä: Anke Feuchtenberger, DebbieDrechsler, Richard Sala, Mark Beyer, Maria Alcobre, Carol Swain ja Atak.

Jalava, Markku (toim.)
Suuri sarjakuvakirja 1.
Helsinki : Jalava, 1984.
151 s.
ISBN: 951-95792-0-6
Kommentteja: Teos sisältää lyhyet esittelyt sekä runsaatsarjakuvanäytteet seuraavista sarjoista: Garth, Paul Temple, PikkuNemo, Mustanaamio, Radiopartio, Red Ryder, Sappo, Happy Hooligan jaSteve Canyon.

Jalava, Markku (toim.)
Suuri sarjakuvakirja 2.
Helsinki : Jalava, 1985.
151 s.
ISBN: 951-9201-05-X
Kommentteja: Teos sisältää lyhyet esittelyt sekä runsaatsarjakuvanäytteet seuraavista sarjoista: Johnny Focus, Felix-kissa,Heiska ja Heta, Lokarit, Valtti, Achille Talon, Betty Boop, Pikku Anni,Buck Ryan ja Varjo.

Jalava, Markku (toim.)
Suuri sarjakuvakirja 3.
Helsinki : Jalava, 1986.
143 s.
ISBN: 951-9201-21-1
Kommentteja: Teos sisältää lyhyet esittelyt sekä runsaatsarjakuvanäytteet seuraavista sarjoista: Jaremiah, Pataässä, Felix,Grijpstra & de Gier, Varakreivi, Jonni.

Jokinen, Heikki – Tolvanen, Juhani (toim.)
Ruututarha : 80-luvun suomalaisia sarjakuvia.
Helsinki : Otava, 1983.
223 s.
ISBN: 951-1-07325-7
Kommentteja: Teoksessa esitellään lyhyesti 18 kotimaistasarjakuvapiirtäjää näytteineen. Mukana ovat Jukka Murtosaari, TarmoKoivisto, Marko Teräntö, Pentti Nuortimo, Timo Mäkelä, Pekka Manninen,Mauri Kunnas, Juho K. Juntunen, Olli Turunen, Rauli Nordberg, AriKutila, Jorma Pitkänen, Hannu Pyykkönen, Kari Sipilä, VeikkoSavolainen, Harri Vaalio, Jari Panzar ja Jukka Tilsa.

Järvi, Olavi
Parhaat pilapiirtäjämme.
Helsinki : Tammi, 1979.
176 s.
Kommentteja: Teos sisältää lyhyet esittelyt 78 suomalaisestapilapiirtäjästä, joista monet ovat myös sarjakuvapiirtäjiä, kuten AsmoAlho, Ola Fogelberg, Aimo Hauhio, Tove Jansson, Lars Jansson, TarmoKoivisto, Mauri Kunnas, Sven Nyström, Jorma Pitkänen, Pasi Rutanen,Veikko Savolainen, Kari Suomalainen, Erkki Tanttu, Alexander Tawitz,Martti Viitala ja Olavi Vikainen.

Kaukoranta, Heikki – Koskinen, Ari
Junnu – aikansa kuvastin : 2.10.-15.11.1981 Helsingin yliopiston kirjasto.
Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1981.
11+ 1 s.
(Galleria Rotunda ; 7)

Kaukoranta, Heikki – Kaukoranta, Soile – Kemppinen, Jukka (toim.)
Sarjakuvan maailmat : antologia.
Helsinki : Otava, 1982.
224 s.
ISBN: 951-1-06628-5
Kommentteja: Antologia on tarkoitettu ”Sarjakuvat”-teoksenlaajennukseksi. Se sisältää lyhyet esittelyt sekä runsaatsarjakuvanäytteet seuraavista 16 ulkomaisesta sarjakuvapiirtäjästä:Claire Bretécher, Will Eisner, Gérard Lauzier, Georges Pichard, HugoPratt, Gilbert Shelton, Francesco Tullio-Altan, George Herriman, CliffSterrett, Crockett Johnson, Walt Kelly, Guido Buzzelli, Philippe Caza,Milo Manara, F’Murr ja Régis Franc.

Kemppinen, Petri – Tolvanen, Juhani
Sarjakuva, rakastettuni.
Helsinki : Otava, 1992.
191 s.
ISBN: 951-1-11853-6
Kommentteja: Tekijät esittelevät nykysarjakuvan suuntauksia jalinjanvetoja, hahmottelevat 18 sarjakuvapiirtäjän ja käsikirjoittajantaiteellista henkilökuvaa ja analysoivat laajasti heidän tuotantoaan.Mukana ovat Will Eisner, Charles M. Schultz, Robert Crumb, Hugo Pratt,Bill Watterson, Lorenzo Mattotti, Jacques de Loustal, Max Cabanes,Miquelanxo Prado, Enki Bilal, Jaime ja Gilbert Hernandez, ArtSpiegelman, Jacques Tardi, Annie Goetzinger, Hunt Emerson sekä JoséMunoz ja Carlos Sampayo.

Liljenbäck, Sani – Rouvinen, Reijo (toim.)
Pehmeä pyramidi : Turun sarjakuva-antologia.
Turku : Turun sarjakuvakerho, 1990.
79 s.
ISBN: 951-95507-0-4
Kommentteja: Antologia esittelee ”turkulaista sarjakuvaa vuodesta 1928vuoteen 1990”. Tekijöitä ovat Olavi Vikainen, Pentti Viherluoto, KeijoAhlqvist, Boris Hurtta, Mauri Kunnas, Olli Kurppa, Kaarina Löfgren,Jouko Pukkila, Kari Puumalainen, Hannu Pyykkönen, Petteri Silenius,Jussi Tuomola (Juba) ja Samuli Vaittinen.

Pasonen, Harto (toim.)
Sarjakuvantekijät.
Helsinki : Valiosarjat, 1997.
98 s.
ISBN: 951-97361-1-5
Kommentteja: 45 suomalaista 1990-luvun sarjakuvantekijää esittelyssä.Kustakin on lyhyt luonnehdinta, ansioluettelo ja suppea työnäyte.

Rojola, Johanna (toim.)
Kani, hevonen ja shakaali : uutta ranskalaista sarjakuvaa.
Helsinki : Suomen sarjakuvaseura, 1996
95 s.
ISBN: 951-95797-3-7
Kommentteja: Teos on julkaistu Galleria Jangvassa, Helsingissä3.-20.10.1996 järjestetyn näyttelyn luetteloksi. Siinä esitellään kolmeranskalaisen sarjakuvan uuden sukupolven tekijäryhmää: L’Assosiation(Lewis Trondheim, Patrice Killoffer, David B., Stanislas,Jean-Cristophe Menu, Mattt Konture), Chacal Puant & Le Dernier Cri(Stèphane Blanquet, Caroline Sury, Pakito Bolino) ja Amok (Yvan Alagbé,Olivier Marboeuf).

Strippari -93 : strippisarjojen valioita.
Kuopio : Alpha, 1993.
64 s.
ISBN: 952-9809-02-6
Kommentteja: Pohjois-Savon sarjakuvaseuran järjestämän valtakunnallisenstrippisarjakuvakilpailun palkitut työt ja tekijät esittelyssä. Sarjat:Ilkka Heila & Matti Ponkamo: Lakitupa, Petri Suni: Mestari, KimmoTurunen: Tarinoita vinosta naamasta, Ari Kutila: Elvis-hirvi.


Suomalainen sarjakuvantutkimus vuoteen 2000
– luettelo kirjoista ja kirjoituksista

Esipuhe | Kirjaluettelo: I. MONOGRAFIAT, II OPINNÄYTTEET, III KURIOSITEETTEJA


II OPINNÄYTTEET

7. Sarjakuva taidemuotona
7.1. Kerronta ja ilmaisutekniikka
7.2. Sarjakuva ja muut taiteet

8. Sarjakuva ja yhteiskunta
8.1. Sarjakuvien asema kulttuurissa
8.2. Todellisuuden ilmiöitä sarjakuvien kertomina
8.3. Sarjakuvien sisältämät arvot ja maailmankuvat
8.4. Sukupuolimallit

9. Sarjakuva lasten ja nuorten kasvattajana
9.1. Sarjakuvat opetuksen apuvälineinä
9.2. Sarjakuvien lukeminen ja luetun vastaanotto

10. Sarjakuvien kääntäminen ja kielen problematiikka
10.1. Monikieliset
10.2. Suomi
10.3. Ruotsi
10.4. Saksa
10.5. Englanti
10.6. Ranska
10.7. Italia
10.8. Espanja
10.9. Venäjä

11. Sarjakuvahistorian vaiheita


II OPINNÄYTTEET

7. SARJAKUVA TAIDEMUOTONA

7.1. KERRONTA JA ILMAISUTEKNIIKKA

Heikkinen, Heli
Ratsuista ja russakoista : raportti sarjakuva-albumin teosta.
Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen lopputyö, 1997.
69 + 52 s.

Hentinen, Arja
Konfliktien kudos myyttien maailmassa : uskonnollinen symboliikka Didier Comès’n sarjakuvissa Lumikko ja Silence.
Helsingin yliopisto, taidehistorian pro gradu -työ, 1997.
75 s.

Herkman, Juha
Sarjakuvan kieli ja mieli : sarjakuva kulttuurisen tekstintutkimuksen kohteena.
Tampereen yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen lisensiaatintyö, 1999.
259 s.
Kommentteja: Työ pohjautuu Vastapainon v. 1998 kustantamaan, samannimiseen sarjakuvan ilmaisua, kerrontaa ja lukemista käsitteleväänkirjaan.

Ilmaranta, Vesa
Sarjakuvakerronta.
Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen lopputyö, 2000.
133 s.

Isto, Sanna
L’analyse des structures temporelles des Adventures de Tintin.
Helsingin yliopisto, romaaninen filologia, pääaineen tutkielma, 1993.
97 + 5 s.

Koskela, Pekka
Sarjatulta. Sarjakuvan tekemisen opettaminen sarjakuvatyöpajassa.
Taideteollinen korkeakoulu, kuvaamataidon opetuksen lopputyö, 1992.
79 s.
Kommentteja: Koskela selostaa sarjakuvan tekemisen opettamistaesitellen samalla sarjakuvan tekniikkaan ja kerrontaan liittyviäseikkoja. Tutkielma sisältää myös videokasetin, noin parisataa diaa,kuvaluettelon sekä useita sarjakuvatyöpajojen valmistamia jajulkaisemia sarjakuvalehtiä.

Kässi, Aapo
Sarjakuvahenkilön eletty kuvitelma.
Taideteollinen korkeakoulu, graafisen suunnittelun lopputyö, 1997.
145 s.
Kommentteja: Työ sisältää katsauksen suomalaiseen satiirisarjakuvaan,selvityksen Läskipäät-(satiiri)strippisarjakuvan valmistamisenvaiheista ja katsauksen tekijän 80- ja 90-luvuilla julkaistuihin,satiirisiin piirroksiin.

Mustonen, Reijo
Sarjakuvan kuvalliset ilmaisukeinot.
Taideteollinen korkeakoulu, kuvaamataidon opetuksen lopputyö, 1981.
40 s.
Kommentteja: Mustonen tutkii sarjakuvan kerronnan tekniikkaa. Hän tuoesiin mm. montaasiin, kuvarajaukseen, väreihin, sarjakuvan aloitukseenja lopetukseen liittyviä seikkoja.

Mäkinen, Katri
Kuinka minusta tuli poika ja tiikeri : Lassi ja Leevi -sarjakuvan narratiivista tarkastelua.
Oulun yliopisto, kirjallisuuden pro gradu -työ, 1997.
123 s.

Nousiainen, Jukka
Mies, joka ei koskaan nähnyt Citizen Kanea : sarjakuvan olemus ja ongelma-alueita sarjakuvan luomistyössä.
Taideteollinen korkeakoulu, Taidekasvatuksen osaston lopputyö, 2000.
I osa 54 s.; II osa 43 s. + liites.

Ranta, Marja-Leena
Satukirjojen ja sarjakuvalehtien kuvituksen symboliikka.
Taideteollinen korkeakoulu, taidehistorian tutkielma, 1969.
21 s.

Rasila, Tanja
Huumori ja koominen Tarmo Koiviston sarjakuvassa Mämmilä.
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuuden pro gradu -työ, 1994.
103 + 41 s.
Kommentteja: Tekijä esittelee huumorin ja komiikan rakentumistasarjakuvan kerronnassa. Hän tutkii huumorin sävyjä ja koomisenvaikutelman syntymistä sarjakuvan ilmaisun eri tasoilla.

Ruodemäki, Asta
Sarjakuvan kerronnallisen rakenteen tarkastelua taiteen tutkimuksennäkökulmasta : lähikuvassa Jeff Smithin BONE-sarjakuva.
Jyväskylän yliopisto, taidekasvatuksen pro gradu -työ, 1998.
72 s.

Ruottinen, Mika
Euromanga : Japanilainen sarjakuva Euroopassa, taiteellinen sovellus.
Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, graafisen suunnittelun pro gradu -työ, 2000.
58 s. + liites.

Sorvali, Erkki
Sarjakuva modernina kommunikaatiovälineenä.
Taideteollinen korkeakoulu, taidehistorian esitelmä, 1967.
42 s.

Vainikka, Virpi
La référence du texte à l’image dans la bande dessinée.
Helsingin yliopisto, ranskalaisen filologian pro gradu -työ, 1998.
75 s.

7.2. SARJAKUVA JA MUUT TAITEET

Kaukoranta, Heikki
Sarjakuvan esteettisen tutkimisen ongelmia.
Helsingin yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen pro gradu -kirjoitus, 1969.
209 s.
Kommentteja: Tekijä selvittää estetiikan tutkimuksen metodeinsarjakuvan asemaa taiteiden kentässä; mitä sarjakuva on (määritelmiä),mikä on sille ominaista, miten se eroaa muista taidemuodoista.

Kaukoranta, Heikki
Sarjakuvat perinteenä : juonikuvioiden konstanssien tutkimuksesta.
Helsingin yliopisto, kansanrunouden sivulaudaturtutkielma, 1970.
88 s.
Kommentteja: Tekijä pohtii sarjakuvien asemaa kansanperinteenä jastruktuuritutkimuksen sopivuutta sarjakuvaan. Hän käyttääesimerkkiaineistonaan romanttisia sarjoja ja pyrkii osoittamaan niistästruktuurien samankaltaisuuksia ja juonikuvioiden kaavoittuneisuuksia.

Nuortimo, Pentti
Pentti Nuortimon tekemä vertaileva haastattelu siitä, mitenkasvuympäristö näkyy Tove Janssonin, Mauri Kunnaksen ja PenttiNuortimon tuotannossa ja miten kuvakirjat ovat syntyneet.
Taideteollinen korkeakoulu, graafisen suunnittelun lopputyö, 1991.
36 s.
Kommentteja: Tekijä tutkii Tove Janssonin ja Mauri Kunnaksenhaastattelujen sekä oman taustansa avulla lapsuuden kokemustenheijastumista taiteilijan kirjatuotantoon. Lisäksi kirjoittajaesittelee ”Kalle on kalamies” -lastenkirjan tekoprosessia.

Otsamo, Ilkka
Yksi tarina, kaksi tapaa kertoa – City of Glass romaanina ja sarjakuvana.
Oulun yliopisto, kirjallisuuden pro gradu -työ, 2000.
91 s.

Remes, Anneli
Sarjakuvien ja muun taiteen vuorovaikutuksesta.
Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen ja -historian tutkielma, 1968.
38 s.

Ritola, Marja
Ankkojen aika : intertekstuaalisuus ja lukija Don Rosan Disney-sarjakuvissa.
Tampereen yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen pro gradu -työ, 2000.
111 s.
Kommentteja: Tekijä tarkastelee kaikkien Rosan vuoteen 1999 mennessäsuomeksi ilmestyneiden sarjakuvien intertekstuaalisia kytkentöjä:sarjakuvan viittauksia sekä ulkopuolisiin (mm. Carl Barksin tuotantoon)että sarjan sisäisiin ilmiöihin. Hän tutkii myös lukemista ohjaaviakonventioita sekä lukijan asemaa sarjakuvan viittaussuhdeverkostossa.

Ukkola, Inka
Elfquest, populaari amerikkalainen sarjakuvaeepos : kuvailua jatulkintaa siitä, miten sarjakuvassa on käsitelty pitkää fantasiatarinaa.
Helsingin yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan pro gradu -työ, 1993.
126 s.
Kommentteja: Tekijä pohtii sarjakuvan asemaa kirjallisuuden eri lajienkentässä. Käyttäen ratkaisujen hierarkiaa pohjanaan hän tuo esiinkuvallisen ja sanallisen kuvauksen samankaltaisuutta.Elfquest-sarjakuvassa tutkija kiinnittää huomiota monipolviseenjuoneen, maisemaan sekä henkilöhahmoihin. Hän pitää sarjakuvaaamerikkalaisen historian ja todellisuuden tulkitsijana sekäjumalallisen kokemuksen ja taruolentojen olemassaolon selittäjänä.

8. SARJAKUVA JA YHTEISKUNTA

8.1. SARJAKUVIEN ASEMA KULTTUURISSA

Arffman, Päivi
Underground-sarjakuva 1960-luvun amerikkalaisessa vastakulttuurissa.
Turun yliopisto, kulttuurihistorian pro gradu -työ, 1996.
263 s.

Arffman, Päivi
Underground-sarjakuva 1960-luvun amerikkalaisessa vastakulttuurissa.
Turun yliopisto, kulttuurihistorian lisensiaatintyö, 1997.
315 s.

Asiala, Liisa
Puhetta kuplasta : pienkustannettu sarjakuva kulttuurisella kentällä.
Tampereen yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen yleisen linjan pro gradu -työ, 1994.
106 s.

Kauranen, Ralf
Den diskursiva legitimationen av tecknade serier som konst.
Åbo Akademi, ESF Soc., pro gradu, 1996.
105 s.
Kommentteja: Työ on julkaistu myös Åbo Akademin julkaisusarjassa. Ks. monografiat.

Kemppinen, Petri
Ilta-Sanomien kuukauden kotimainen : ilmiö suomalaisessa sarjakuvassa.
Helsingin yliopisto, viestinnän pro gradu -työ, 2000.
89 s.
Kommentteja: Ilta-Sanomat -lehdessä v. 1986-99 ilmestyneitä kotimaisiasarjakuvia aineistonaan käyttäen tekijä analysoi suomalaisennykysarjakuvan tekijäkaartia, sanomalehtisarjakuvien kerrontakeinoja jaIlta-Sanomien asemaa kotimaisen sarjakuvan 1980-luvun jälkeenmuuttuneessa kentässä. Tekijä havaitsee Ilta-Sanomien roolin liittyvänerityisesti sarjakuvan professionalistumiseen, naisten tuloonsarjakuvan tekijöiksi ja sarjakuvan sisältöjen laajentumiseen.

Otsamo, Pentti
Miten sarjakuvapiirtäjäksi tullaan.
Taideteollinen korkeakoulu, graafisen suunnittelun loppytyö, 1996.
25 s.
Kommentteja: Kirjoittaja tutkii sarjakuvapiirtäjän ammattia jaurakehitystä ja niihin vaikuttavia asioita sekä esittelee lyhyestikäsityksiään sarjakuvan tulevaisuudesta ja asemasta taiteiden kentässä.

Risku, Liisa
Ranskan kielestä suomennettujen sarjakuvien arvostus ja asemaerityisesti suomalaisessa kulttuurissa : vuoden 1992 albumikatsaus jasanomalehtikirjoittelu.
Turun yliopisto, romaanisen filologian pro gradu -työ, 1993.
114 + 13 s.

8.2. TODELLISUUDEN ILMIÖITÄ SARJAKUVIEN KERTOMINA

Kalajoki, Mikko
Will Eisnerin sarjakuvaromaani ”Myrskyn silmään” kertomuksena Yhdysvaltain juutalaissiirtolaisuudesta.
Turun yliopisto, kulttuurihistorian pro gradu -työ, 1999.
147 + 6 s.

Manninen, Pekka A.
Aku Ankka ja yhteiskunta.
Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologian sivulaudaturtyö, 1986.
89 s.
Kommentteja: Manninen kartoittaa Aku Ankan Suomessa saavuttaman suosionsyitä sekä pohtii massakulttuurin vaikutusta yhteiskuntaan yleensä.Yhteiskunnallisia yhteyksiä tutkimuksessa tarkkaillaan mm. työn,rikollisuuden ja sukupuoliroolien kuvauksen suhteen. Aineisto koostuu1983 vuoden alkupuolen Aku Ankka -numeroista.

Piilonen, Teijo
Aku Ankka: Päivän Postin tähtireportteri.
Tampereen yliopisto, toimittajatutkinnon tutkielma, 1987.
39 s.
Kommentteja: Piilonen tutkii Aku Ankka -sarjakuvahenkilön asemaa jaarvostusta eri ammateissa ja keskittyy erityisesti toimittajanammattiin, jossa Aku tuntuu pärjänneen parhaiten. Tutkimuksenmateriaalina ovat 1970- ja 80- lukujen Aku Ankka -lehdet.

Pulkkinen, Mervi
The comic computer: how realistically newspaper comics portray computers and their use and effects on the society.
Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden pro gradu -työ, 1996.
170 + 24 s.

Päivänen, Veikko
Sarjakuva aikansa peilinä : tarkastelussa Tarmo Koiviston Mämmilä.
Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, nuorisotyön tutkielma, 1999.
31 + 3 s.

Uotinen, Marja
Batman populaarikulttuurin heijastajana.
Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologian pro gradu -työ, 1969.
48 s.

Viitala, Janne
Tex Willerin allegorinen taistelu mafiaa vastaan 1948-1998.
Tampereen yliopisto, yleisen historian laudaturtyö, 1998.
90 s.

Sarjainfo

Alan vanhin ja laajin erikoislehti on ilmestynyt vuodesta 1972, neljästi vuodessa. Sarjakuvan ja animaation historia ja nykypäivä. Ulko- ja kotimaiset tekijät, haastatteluja, arvosteluja ja uutisia.

Sarjainfon tilaat parhaiten liittymällä sarjakuvaseuran jäseneksi. Jäsenmaksut ovat alle 18 vuotiailta 15 €, aikuisilta 20 €, ja tukijäseniltä 200 €. Pelkkä lehden tilaus on 26 €. Irtonumerot 5 € hyvinvarustetuista kirjakaupoista. Vanhat numerot suoraan julkaisijalta

» Osoitteenmuutos