Yleiset käyttöehdot

1. Käyttöehtojen sitovuus
Nämä ovat Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin yleiset käyttöehdot, jotka koskevat palvelun kaikkia käyttäjiä riippumatta siitä mitä palvelun osa-aluetta käyttäjä käyttää tai onko käyttäjä rekisteröitynyt palveluun vai ei. Käyttämällä palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja. Lisäksi käyttämällä muita palveluun kuuluvia osa-alueita, joilla on omat erikseen määritellyt käyttöehtonsa, käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös niitä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun käyttö.

2. Palvelun tarkoitus
Kvaak.fi -sarjakuvaportaali pyrkii edistämään suomalaista sarjakuvakulttuuria tarjoamalla kotimaisille sarjakuvanharrastajille, -tekijöille ja -kustantajille interaktiivisen suomenkielisen sarjakuvia journalistisesti käsittelevän, yleisen keskustelun, sarjakuvatöiden esittämisen ja muiden sarjakuvaan liittyvien keinojen muodossa toimivan verkkopalvelun. Palvelun käyttö on ilmaista, ellei erikseen toisin mainita.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
Palveluun tuotetun toimituksellisen materiaalin (esim. uutiset, arvostelut, artikkelit jne.) tekijänoikeudet kuuluvat palvelun sisällöntuottajille tai edellä mainituissa kirjoituksissa käsiteltyjen sarjakuvien tai muiden tuotteiden tekijänoikeuksien haltijoille. Palvelusta löytyvän materiaalin kopioiminen tai käyttö palvelun ulkopuolella ilman erillistä lupaa on ehdottomasti kielletty.

Palveluun toimituksellisen materiaalin lainaaminen on kuitenkin sallittua erilaisiin journalistisiin tarkoituksiin, hyvän maun mukaisesti ja lähdetiedot mainiten. Lähdetietoina tulisi ilmoittaa ainakin lainatun tekstin kirjoittaja sekä maininta Kvaak.fi -sarjakuvaportaali. Lisäksi palvelun käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua kaikilta muilta osin Suomen lakien ja asetusten sekä yleisten verkkokäyttäytymissääntöjen mukaisesti tuottamatta vahinkoa tai häiriötä palvelulle, sen käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

4. Palvelun omistus, ylläpito ja sisällöntuotanto
Palvelun omistaa ja sen teknisestä toteuttamisesta, mainosmyynnistä, palvelu- ja sovelluskehityksestä vastaa Sarjamedia Oy. Palvelun vastuuhenkilönä yrityksessä toimii palvelun kehittäjä Juha Kouvalainen.

Palvelun eri osa-alueiden ylläpito ja sisällöntuotanto tapahtuu pääasiallisesti kuitenkin vapaaehtoisten, erikseen valittujen toimittajien ja ylläpitäjien kesken. Kvaak.fi:n ylläpidon tai sisällöntuotannon jäsenet eivät ole Sarjamedia Oy:n työntekijöitä vaan toimivat pääsääntöisesti vapaaehtoisesti, ylläpitävät palvelua ja tuottavat palveluun sisältöä harrastuksenaan.

Kvaak.fi -sarjakuvaportaali on verkkoyhteisö, jonka sisältövastuun ottaa jokainen palvelun sisällöntuottaja oman palveluun tuottamansa materiaalinsa osalta. Palvelun omistaja Sarjamedia Oy ei ota vastuuta palveluun muiden tuottamasta sisällöstä eikä voi kaikilta osin valvoa tuotetun materiaalin paikkaansapitävyyttä tai laillisuutta.

5. Ylläpidon ja sisällöntuotannon valinnat
Palvelun käyttäjillä on mahdollisuus päästä palvelun ylläpitäjäksi tai sisällöntuottajaksi. Palvelun sisällöntuottajavalinnat suorittaa palvelun ylläpidosta koostuva vakiintunut ydinjoukko, joka myös pidättää oikeuden poistaa käyttäjältä oikeuden tuottaa sisältöä palveluun tai oikeuden toimia ylläpitäjänä, mikäli parhaaksi niin näkee. Viime kädessä päätäntävalta on kuitenkin palvelun omistajalla. Lisäksi ylläpitäjät ja sisällöntuottajat sitoutuvat noudattamaan omia käyttöehtosopimuksiaan.

6. Oikeus käyttöehtomuutoksiin
Palvelun omistajalla on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta. Mahdollisista muutoksista kuitenkin pyritään ilmoittamaan julkisesti esimerkiksi keskustelufoorumilla tai sähköpostitse.

» Takaisin edelliselle sivulle