Ylläpidon käyttöehdot

1. Käyttöehtojen sitovuus

Tämä on Kvaak.fi-verkkopalvelun (myöhemmin Verkkopalvelu) ylläpidon käyttöehdot. Käyttöehdot koskevat Verkkopalvelun ylläpitoon kuuluvia käyttäjiä (myöhemmin Ylläpitäjä).

Ylläpitäjän käyttäjäoikeudet sallivat ylläpitotoimien suorittamisen Verkkopalvelun eri osioissa. Ylläpitäjä on velvollinen noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi Verkkopalvelun yleisiä käyttöehtoja sekä keskustelufoorumin käyttöehtoja. Muussa tapauksessa Ylläpitäjän tulee välittömästi pidättäytyä palvelun ylläpitotoimenpiteistä ja ilmoittaa asiasta muulle ylläpidolle.

2. Ylläpidon tarkoitus ja toiminta

Ylläpito on Verkkopalvelun valvova, opastava ja ylläpitotoimia suorittava käyttäjistä muodostuva joukko.

Ylläpito sitoutuu toimitetun sisällön ennakkotarkastukseen sekä toimitetun sisällön ja keskustelufoorumin viestien jälkimoderointiin käyttäjäoikeuksiensa mukaisesti varmistaen Verkkopalvelun sisällön lainmukaisuuden ja käyttöehtojen sekä muiden sääntöjen vastaavuuden.

3. Ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Ylläpitäjä saa ylläpitoon liittyessään käyttäjäoikeuden mukaan lukien, mutta ei rajoittuen siirtää, muokata ja poistaa käyttäjien tuottamaa sisältöä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen teksti- ja kuvamuodossa lisättyjä viestejä sekä antaa käyttäjille huomautuksia, varoituksia ja estää oikeuden käyttää Verkkopalvelua osin tai kokonaisuudessaan määritellyksi ajaksi tai toistaiseksi.

Käyttäjä ylläpitoon liittyessään sitoutuu noudattamaan ylläpitotoimia suorittaessaan perusteltuihin syihin ylläpidon sovitun linjan mukaisesti. Linja on kirjallisesti Ylläpitäjän saatavilla käytössääntöjen muodossa. Käytössääntöjen tulkitsemisesta Ylläpitäjä voi keskustella muiden ylläpitäjien kanssa Verkkopalvelun ylläpidon käyttöön rajatulla osiolla.

4. Palkkiojärjestely ja työn sitovuus

Verkkopalvelu ei maksa palkkiota Ylläpitäjälle. Verkkopalvelu on harrastajajulkaisu ja toimii vapaaehtoisvoimin.

Ylläpitäjä ei ole velvoitettu suorittamaan ylläpitoa, eikä ylläpitoon liity määrällisiä tai aikataulullisia velvoitteita. Kuitenkin Verkkopalvelu voi muiden ylläpitäjien päätöksellä poistaa Ylläpitäjän ylläpidosta käyttöoikeuksia muuttamalla mukaan lukien, mutta ei rajoittuen sillä perusteella, ettei Ylläpitäjä noudata yhteisesti sovittuja linjauksia tai ole osallistunut ylläpidon toimintaan yhden kalenterivuoden kuluessa.

5. Oikeus muutoksiin

Verkkopalvelu pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Verkkopalvelu tiedottaa muutoksista ylläpidon käyttöön rajatulla osiolla.

» Siirry käyttöehtoihin