Ylläpidon käyttöehdot

1. Käyttöehtojen sitovuus
Nämä ovat Kvaak.fi -ylläpidon käyttöehdot, jotka koskevat kaikkia sarjakuvaportaalin ylläpitoon kuuluvia jäseniä (myöh. ylläpito), jotka valvovat ja suorittavat ylläpitotoimia esimerkiksi keskustelufoorumissa, sarjakuvagalleriassa, linkkihakemistossa tai muissa palvelun osastoissa. Lisäksi ylläpito on velvollinen noudattamaan palvelun yleisiä käyttöehtoja sekä eri osapalveluiden käyttöehtoja muiden käyttäjien tapaan. Mikäli ylläpitäjä ei hyväksy näitä ehdoja, hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun ylläpitämiseen osallistuminen ja ilmoittaa asiasta muulle ylläpidolle.

2. Ylläpidon tarkoitus ja toiminta
Ylläpidon tehtävänä on toimia valvovana, opastavana ja tarvittaessa ylläpitotoimia toimeenpanevana elimenä Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin eri osa-alueilla. Pääasiallisin ylläpidon tehtävä on valvoa keskustelufoorumin keskusteluiden sekä sarjakuvagallerian kuvamateriaalin ja kommenttien sääntöjen- ja asianmukaisuutta sekä sitä, että palveluiden käyttäjät noudattavat niille asetettuja ehtoja ja sopimuksia yleisen toimivuuden nimissä.

3. Ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet
Toimiessaan Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin ylläpitäjänä, käyttäjä saa teknisen oikeuden mm. muokata tai poistaa muiden käyttäjien kirjoittamia viestejä, antaa muille käyttäjille huomautuksia ja varoituksia tai jopa estää muiden käyttäjien pääsyn palveluun osittain tai kokonaan, tietyksi aikaväliksi tai pysyvästi.

Ylläpitotoimien täytyy kuitenkin aina olla perusteltuja ja ylläpidon yhteisesti sovitun linjan mukaisia. Dokumentaatio linjauksesta on kirjattu keskustelufoorumin ylläpidon osiolle, johon on pääsy ainoastaan ylläpitoon kuuluvilla henkilöillä. Ottaessaan vastaan ylläpitäjän tehtävän, käyttäjä sitoutuu noudattamaan sekä seuraamaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös tätä säännöstöä, jonka ylläpito kollektiivisesti määrittelee ja säännöllisesti mukauttaa.

Myös uusien ylläpitäjien ja toimittajien valinta tapahtuu pääasiassa tämän kollektiivin kesken, joskin lopullista päätösvaltaa käyttää palvelun omistaja.

4. Palkkiojärjestelyt ja työn sitovuus
Ylläpitäjä tiedostaa, että Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin sisällöntuotanto ja ylläpito tapahtuu vapaaehtoisvoimin ja ylläpitäjä tekee työtä harrastuksenaan, kulttuurisista tai muista syistä. Ylläpitotyöstä ei makseta palkkiota ellei toisin ole sovittu. On kuitenkin mahdollista, että Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin omistaja kehittää myöhemmin käyttöön jonkinlaisen palkkio- tai kannustejärjestelmän, mikäli sille on tulevaisuudessa taloudellisia edellytyksiä.

Vastaavasti ylläpitäjä ei ole sidottu tekemään ylläpitotyötä erikseen määriteltyä määrää tai erikseen määritellyn aikavälin sisällä, vaan ylläpitotyö tapahtuu täysin oman harrastuneisuuden ja omistautumisen määrittämään tahtiin. On kuitenkin suotavaa, että ylläpitäjä pyrkii pysymään muulle ylläpidolle mahdollisissa etukäteen antamissaan lupauksissa tai aikatauluissa, jotta ylläpitotyön sujuvuus on myös muiden kannalta mielekästä. Esteen sattuessa tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin asiasta muille, jotta toinen ylläpitäjä voi paikata mahdollisesti tärkeän ylläpitotyön toteuttamisessa.

5. Oikeus sopimusmuutoksiin
Kvaak.fi pidättää oikeuden muuttaa tätä julkaisusopimusta ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse tai foorumin tai sivuston kautta.

» Takaisin edelliselle sivulle