Sarjakuvagallerian julkaisusopimus

1. Sopimus kuvamateriaalin lisäämisestä ja sen hyväksymisestä julkaistavaksi Kvaak.fi -sarjakuvagalleriassa
Tämä on Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin (myöh. Kvaak) ja Kvaak.fi -sarjakuvagalleriaan materiaalia lisäävän käyttäjän (myöh. käyttäjä) välinen sopimus. Tämä sopimus rajaa sarjakuvagalleriaan lisätyn materiaalin (myöh. kuvamateriaali) esittämiseen liittyvät vastuut Kvaakin ja käyttäjän välillä sekä määrittelee Kvaakin sarjakuvagallerian ylläpidon (myöh. ylläpito) oikeudet ja velvollisuudet materiaalille tehtävien toimien suhteen.

2. Sopimuksen voimaan astuminen ja voimassaolo
Lataamalla mitä tahansa kuvamateriaalia Kvaak.fi -sarjakuvagalleriaan, tämä sopimus astuu voimaan Kvaakin ja käyttäjän välillä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi käyttäjä hyväksyy samalla tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3. Sopimuksen irtisanominen
Tämä sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti ja molempien sopijapuolten toimesta ilman erillistä irtisanomisaikaa. Käyttäjällä on oikeus poistaa lisäämänsä materiaali galleriasta. Samalla hän myös irtisanoo välittömästi tämän sopimuksen. Myös Kvaakilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja poistaa ladattu materiaali palvelimeltaan ilman varoitusaikaa.

4. Vastuut, tekijänoikeudet ja julkaisuoikeudet
Lisätyn kuvamateriaalin täytyy olla käyttäjän omaa tuotantoa tai käyttäjällä tulee olla ehdoton tekijän suostumus kuvamateriaalin lataamiseksi palveluun. Epäselvissä tilanteissa lataajan tulisi pystyä todistamaan että hän on tekijä, hänellä on tekijänoikeus kuvamateriaaliin tai ehdoton suostumus tekijänoikeuden haltijoilta ladata kuvamateriaali tämän sopimuksen mukaisesti palveluun.

Tällä sopimuksella siirtyy käyttäjältä Kvaakille ainoastaan kuvamateriaalin julkaisuoikeus. Lisäämällä kuvamateriaalia Kvaakin sarjakuvagalleriaan käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Kvaak voi esittää kuvia palvelun sisällä mutta myös muissa yhteyksissä kuin sarjakuvagalleriassa. Yksittäisistä kuvista voidaan esimerkiksi koostaa erilaisia listauksia joissa kuvia voidaan esittää pienennettynä tai mukautettuna. Lisäksi kuvia tai niiden yksityiskohtia voidaan käyttää osana Kvaakin mainoksia, esimerkiksi mainosbannereissa tai lehti-ilmoituksissa ilman eri korvausta tai ilmoitusta asiasta. Kvaak tai sen ylläpitäjä sitoutuu olemaan julkaisematta palveluun ladattuja kuvia palvelun ulkopuolella muissa yhteyksissä kuin Kvaak.fi -palvelun mainostamisessa, ellei toisin kuvan tekijänoikeuksien haltijan kanssa erikseen sovita.

Kvaak ei ole vastuussa käyttäjän lataaman materiaalin kaupallisesta tai muusta käytöstä, tai materiaalin julkaisemisesta muualla Internetissä. Kvaak ei maksa käyttäjälle palkkiota kuvien julkaisusta. Tekijänoikeus materiaaliin säilyy käyttäjällä. Käyttäjä vastaa itse töidensä myymisestä, tekijänoikeuksien valvomisesta ja hallinnasta. Kvaakin ylläpito pyrkii valvomaan, että galleriassa julkaistu materiaali on Suomen lakien ja asetusten mukaista, mutta vastuu tästä on on materiaalin lisääjällä. Lisätessään materiaalia käyttäjä myös vakuuttaa, ettei sen julkaisua estä mikään muu jo olemassa oleva julkaisusopimus.

5. Kuvamateriaalin julkaiseminen
Materiaalia ei julkaista automaattisesti, vaan vasta gallerian ylläpidon hyväksynnän jälkeen. Ylläpito varaa oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä käyttäjien lataaman materiaalin sen kuva-, teksti- tai sanomasisällön perusteella. Ylläpito voi myös poistaa hyväksyttyä materiaalia jälkikäteen ilman ennakkovaroitusta tai lisätä hyväksymätöntä materiaalia jälkikäteen. Ylläpito voi myös rajoittaa kunkin jäsenen lisäämän kuvamateriaalin maksimirajaa parhaaksi katsomallaan tavalla jäsenkohtaisesti. Kvaak.fi:n omistajalla on myös oikeus myydä lisätilaa käyttäjäkohtaisesti parhaaksi katsomaansa korvausta vastaan. Ylläpito ei muuta kuvien viestisisältöä tai pyydä käyttäjää tekemään muutoksia materiaaliin sen julkaisemista silmälläpitäen, mutta sarjakuvagallerian teknisistä rajoituksista johtuen kuvakokoa tai sen pakkaussuhdetta saatetaan muuttaa. Lisäksi Kvaakilla on oikeus lisätä kuvan yhteyteen esimerkiksi parhaaksi katsomansa vesileimatieto. Ylläpito varaa oikeuden olla kommentoimatta päätöksiään tai kommentoida niitä vain siinä laajuudessa kuin parhaaksi katsoo.

6. Materiaalin rajoitukset
Ladattavan kuvamateriaalin tulee täyttää ne vaatimukset, jotka sarjakuvagallerian yhteydessä on esitetty. Tämän sopimuksen kirjoitushetkellä materiaalin tulee olla kuva, sarjakuva, kuvituskuva tai muu piirrosteknisesti tuotettu työ. Valokuvat tai muut taideteokset eivät kelpaa elleivät ne palvele sarjakuvallista ilmaisua. Tämä on sarjakuva- ja kuvitusgalleria, ei valokuvagalleria. Kvaak pidättää kuitenkin tehdä muutoksia tähän linjaukseen parhaaksi katsomallaan tavalla ja ilman ennakkoilmoitusta.

Osa Kvaakin sarjakuvagallerian selaajista ja käyttäjistä on lapsia. Kaiken galleriaan ladatun materiaalin tulee olla sisällöltään myös heille sopivaa. Materiaalin tulee olla hyvän maun mukaista. Kuva ei saa olla pornograafinen, yltiöväkivaltainen, rasistinen, yksilön suojaa, tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia loukkaava tai muulla tavalla hyvän maun, Suomen lakien ja asetusten vastainen.

Kuva tai sen osa ei saa olla kopio tai pastissi jonkun toisen työstä eikä se saa sisältää missään muodossa tunnettuja hahmoja (esim. Aku Ankkoja, Spidermaneja, Tex Willereitä ja muita tekijänoikeuden alaisia hahmoja ei kelpuuteta).

Teoksen tulee olla riittävän laadukas galleriaan lisättäväksi. Vaikka laadun mittaaminen onkin hyvin subjektiivista, lisättävän työn pitäisi olla jollakin tasolla kiinnostava. Kerro profiilissasi ikäsi rehellisesti, äläkä yritä ladata palveluun mitä tahansa sotkua. Ylläpito ei julkaise kaikkea. Mahdollisia kollaaseja ja sisällöllisesti arvelutavaa materiaalia arvioidessaan ylläpito varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä materiaalin päätöstään perustelematta. Rajatapauksissa materiaali hylätään.

7. Tietoverkkoon lisätyn materiaalin pysyvyys
Lisätessään materiaalia palveluun käyttäjä myös tiedostaa, ettei Internet-tietoverkoista pysty välttämättä koskaan poistamaan kerran lisättyä materiaalia. Se saattaa jäädä näkyviin erilaisille välimuistipalvelimille, kuvahakukoneisiin ja muille palvelimille jotka keräävät ja luetteloivat tietoa netistä. Älä siis lisää sellaista materiaalia jonka et halua leviävän ympäri Internetiä.

8. Oikeus sopimusmuutoksiin
Kvaak.fi pidättää oikeuden muuttaa tätä julkaisusopimusta ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse tai foorumin tai sivuston kautta.

» Takaisin edelliselle sivulle