Keskustelufoorumin käyttöehdot

1. Käyttöehtojen sitovuus

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Kvaak.fi-verkkopalvelun (myöhemmin Verkkopalvelu) käyttäjiä keskustelufoorumilla.
Käyttäjä Verkkopalvelun keskustelufoorumin käytön aloittaessaan ja/tai sitä jatkaessaan hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi Verkkopalvelun yleisiä käyttöehtoja. Muussa tapauksessa käyttäjällä on velvollisuus välittömästi pidättäytyä keskustelufoorumin käytöstä.

2. Keskustelufoorumin tarkoitus

Keskustelufoorumin tarkoitus on tarjota käyttäjilleen kotimainen, pääasiassa sarjakuva-aiheisissa keskusteluissa pitäytyvä alusta, jossa sarjakuvan harrastajat ja ammattilaiset voivat kohdata.

3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä verkkopalveluun rekisteröityessään saa oikeuden aloittaa ja osallistua keskusteluun käyttäjäoikeuksiensa puitteissa.

Käyttäjälle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjäprofiili, jota verkkopalvelun muut käyttäjät voivat tarkastella keskustelufoorumilla. Käyttäjä rekisteröityessään sitoutuu noudattamaan Verkkopalvelun käytössääntöjä sekä mukautumaan ylläpidon kehoituksiin.

4. Rekisteröityminen

Käyttäjä voi rekisteröitymisen yhteydessä valita itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä nimimerkin. Käyttäjä voi osallistua keskusteluun anonyymisti. Kuitenkaan käyttäjätunnus tai nimimerkki ja/tai niiden yhdistelmä ei saa olla loukkaava, alatyylinen, harhaanjohtava eikä viitata toiseen käyttäjään tai kolmanteen osapuoleen.

Käyttäjä ei saa esiintyä toisena henkilönä tai esiintyä sellaisen yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön jäsenenä johon ei kuulu ja/tai jonka edustajana käyttäjällä ei ole kirjallista lupaa toimia.

Käyttäjäprofiilin kuvan tapauksessa sovelletaan nimimerkille asetettuja kriteerejä, minkä lisäksi se ei saa olla häiritsevissä määrin animoitu.

Käyttäjä rekisteröityessään ilmoittaa oman, toimivan sähköpostiosoitteen salasanan lähettämistä varten.

Ilmoitettuja tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

Verkkopalvelun yksityisyyden hallintaan liittyvät ohjeet on julkaistu täällä.

5. Keskustelufoorumin käyttö

Käyttäjä sitoutuu käyttäytymään keskustelufoorumilla hyvien tapojen mukaisesti sekä olla lisäämättä, linkittämättä tai muutoin jakamatta mahdollisesti tekijänoikeuksia rikkovaa, lainvastaista, loukkaavaa, pornografista tai muuten sopimatonta sisältöä sekä noudattamaan Verkkopalvelun käytössääntöjä. Verkkopalvelun käytössäännöt on julkaistu täällä.

6. Keskustelufoorumin valvonta

Käyttäjä on vastuussa keskustelufoorumille kirjoittamiensa viestien sisällöstä ja lisäämänsä, linkittämänsä tai muutoin jakamansa sisällön lainmukaisuudesta ja tekijänoikeuksien huomioimisesta.

Verkkopalvelu sitoutuu pyynnöstä ja/tai ylläpidon suorittaman valvonnan perusteella poistamaan tekijänoikeuksia rikkovan materiaalin. Verkkopalvelun ylläpito toimii jälkitarkastusperusteisesti, mikä tarkoittaa ettei verkkopalvelu takaa sisällön sopivuutta tai loukkaamattomuutta kaikille sen käyttäjille. Verkkopalvelu tarjoaa työkalut nettihäirinnän ehkäisemiseen, mihin liittyvät ohjeet on julkaistu täällä.

7. Oikeus muutoksiin

Verkkopalvelu pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Verkkopalvelu tiedottaa muutoksista keskustelufoorumilla.

» Siirry käyttöehtoihin