Keskustelufoorumin ja sarjakuvagallerian käyttöehdot

1. Käyttöehtojen sitovuus
Nämä ovat Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin keskustelualueen ja sarjakuvagallerian käyttöehdot, jotka koskevat keskustelufoorumin ja sarjakuvagallerian kaikkia käyttäjiä, riippumatta siitä rekisteröityykö käyttäjä palveluun vai ei. Lisäksi käyttäjä on velvollinen noudattamaan palvelun yleisiä käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun käyttö.

2. Palvelun tarkoitus
Kvaak.fi -keskustelufoorumin tarkoitus on tarjota käyttäjilleen monipuolinen, pääasiassa sarjakuva-aiheisiin keskittynyt foorumi, jossa sarjakuvien lukijat, keräilijät, tekijät, julkaisijat ja muut sarjakuvaharrastajat harrastuneisuudesta tai ammattimaisuudesta riippumatta voivat kohdata.

3. Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet
Rekisteröityessään Kvaak.fi -keskustelufoorumiin käyttäjä saa mm. oikeuden sekä aloittaa uusia viestejä että jatkaa olemassaolevia keskustelufoorumilla. Käyttäjä saa lisäksi oikeuden lisätä uusia kuvia sarjakuvagalleriaan ja kommentoida olemassa olevia. Jokaiselle käyttäjälle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä oma profiili, joka näkyy sekä keskustelufoorumin että sarjakuvagallerian yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan palvelussa esitettyjä ohjeistoja, rajoituksia sekä ylläpidon kehotuksia.

4. Rekisteröityminen
Käyttäjä voi valita itselleen haluamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä keskustelussa ja sarjakuvagalleriassa näkyvän nimimerkin seuraavin sisällöllisin rajoituksin: käyttäjätunnus tai nimimerkki ei saa sisältää asiattomuuksia, hävyttömyyksiä tai viitata keskustelussa jo olevaan toiseen jäseneen tai keneen tahansa kolmanteen osapuoleen loukkaavasti. Käyttäjätunnus tai nimimerkki ei myöskään saa olla harhaanjohtava niin, että käyttäjää voitaisiin erehtyä luulemaan keskustelun ylläpitoon kuuluvaksi.

Rekisteröityessä käyttäjän tulee ilmoittaa myös oma toimiva sähköpostiosoite, johon käyttäjän salasana voidaan tarvittaessa lähettää. Lisäksi pidätämme oikeuden lähettää satunnaisia ilmoituksia tai päivityksiä palveluun liittyen. Sähköpostiosoitteen voi halutessaan piilottaa muilta käyttäjiltä, jolloin se näkyy ainoastaan ylläpidolle.

Käyttäjä voi halutessaan (ja onkin suositeltavaa) täydentää rekisteröitymisen jälkeen myös käyttäjätunnuksen yhteyteen luotuun profiiliin omat käyttäjätiedot. Profiili näkyy sekä keskustelufoorumilla että sarjakuvagalleriassa. Nimitiedoissa tulee ilmoittaa oikea oma nimensä. Käyttäjätunnusta ja nimimerkkiä koskevat säännöt pätevät myös näihin tietoihin. Ilmoitettuja osoitetietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Keskustelufoorumin käyttö
Kvaak.fi – keskustelufoorumia käyttävä jäsen sitoutuu käyttäytymään keskustelualueilla hyvien tapojen, Suomen lakien ja asetusten mukaisesti eikä aloita tai jatka asiattomia keskusteluaiheita, jotka sisältävät loukkaavaa, sopimatonta, pornograafista tai muuten lainvastaisia tai keskustelua häiritseviä aiheita. Käyttäjä myös sitoutuu olemaan lisäämättä palveluun tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia.

Keskusteluaiheet aloitetaan niille kuuluvilla keskustelualueilla kunkin keskustelualueen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Samasta aiheesta ei ole sallittua tehdä useita viestiketjuja ja käyttäjän tulisikin ensin ottaa selville, onko kyseisestä aiheesta jo keskusteltu esimerkiksi foorumin hakutoiminnolla ennen uuden keskusteluaiheen luomista.

Aloitettaessa uutta viestiketjua keskustelun otsikko muotoillaan järkevästi vastaamaan keskustelun sisältöä tai ydinkysymystä. Otsikosta tulisi käydä heti ilmi, mistä keskusteluaiheessa on kysymys.

Viestiketjuja ei ole tarkoitettu toisten sivustojen, yritysten, palveluiden tai tuotteiden mainontaan, ellei jossakin viestiketjussa nimenomaan kysytä määrättyä palvelua, mihin vastaamista ei voida katsoa pelkäksi mainonnaksi. Jäsen voi kuitenkin halutessaan lyhyesti tuoda esille omaa kotisivunsa osoitetta tai palvelua allekirjoitus-kentässä, joka näkyy viestien alaosassa. Kuvien käyttö allekirjoituksissa ei ole kuitenkaan suotavaa, mutta asiallisesti käytettynä niitä voidaan sallia. Kuvien tulee olla kuitenkin erittäin pieniä ja ylläpito pidättää oikeuden poistaa tarvittaessa kuvat ilman ennakkovaroitusta.

Käyttäjä voi myös valita itselleen ns. avatar-kuvan, joka näkyy keskustelufoorumilla käyttäjän lähettämien viestien yhdeydessä. Tämän kuvan tulee olla yhtä lailla asiallinen eikä se saa olla pääsääntöisesti animoitu.

Keskustelun ylläpitäjillä ja valvojilla on oikeus milloin tahansa poistaa, siirtää tai muokata keskusteluaiheita ja tarvittaessa myös poistaa tai muokata keskustelijoiden tunnuksia tai estää määrättyjen keskustelijoiden pääsyn foorumiin mikäli käyttäjät eivät ole noudattaneet esille tuotuja sääntöjä tai niin parhaaksi katsoessaan. Häiriötä aiheuttavat keskustelijat voidaan poistaa välittömästi ja varoituksetta!

6. Sarjakuvagallerian käyttö
Rekisteröityessään keskustelufoorumiin käyttäjä saa samalla sekä oikeuden tarkastella, kommentoida että myös lisätä sarjakuva-aiheisia töitä Kvaak.fi:n sarjakuvagalleriaan. Sarjakuvagalleria on tarkoitettu pääsääntöisesti vain käyttäjän omien sarjakuva-aiheisten töiden esittelyyn. Lisätessään työn, käyttäjä sitoutuu samalla sarjakuvagallerian julkaisusopimukseen sekä noudattamaan muita yleisiä palvelun yhteydessä mainittuja ohjeita.

Käyttäessään sarjakuvagalleriaa (rekisteröinnistä riippumatta), käyttäjä tiedostaa, että esitetyt työt ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kunkin työn tekijänoikeudet kuuluvat työn tekijälle tai erikseen mainitulle tekijänoikeuksien haltijalle, jolloin töiden kopionti, lainaaminen, tulostaminen tai mikä tahansa luvaton käyttö ei ole sallittua ilman tekijän lupaa. Kvaak.fi -sarjakuvagalleria toimii ainoastaan työn julkaisijana siltä osin kuin sarjakuvagallerian julkaisusopimuksessa on määritelty.

Tarkastellessaan tai kommentoidessaan töitä tai tekijöiden profiileja käyttäjä sitoutuu noudattamaan samoja sääntöjä kuin keskustelufoorumillakin.

7. Keskustelufoorumin ja sarjakuvagallerian valvonta
Huomaa, että vaikka pyrimmekin valvomaan keskustelun sisältöä sekä sarjakuvagalleriaan postitettuja kuvia, emme voi ottaa vastuuta keskustelualueelle postitetuista viesteistä tai sarjakuvagallerian kuvamateriaalista. Käyttäjä on itse vastuussa keskustelualueelle postittamiensa viestien sisällöstä sekä sarjakuvagalleriaan lähettämiensä kuvien soveltuvuudesta ja tekijänoikeuskysymyksistä. Käyttäjä myös tiedostaa, että vaikka Kvaak.fi -ylläpito pyrkiikin valvomaan lisättyjä töitä, se ei voi kuitenkaan taata töiden lainmukaisuutta tai soveltuvuutta kaikille käyttäjille.

8. Oikeus käyttöehtomuutoksiin
Kvaak.fi pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse tai foorumin tai sivuston kautta.

» Takaisin edelliselle sivulle