Ville Tietäväinen & Iiro Küttner: Harvennus

Raamatullinen tarina vedenpaisumuksesta ja Nooan arkista kertoo ihmiskunnan tekemistä vääristä valinnoista ja uuden alun mahdollisuudesta. Sarjakuvataiteilija Ville Tietäväinen ja käsikirjoittaja Iiro Küttner ovat päivittäneet tutun kertomuksen nykyaikaan.

Seemiläisten kielten professori Elke Greiss on monien vuosien tutkimusten jälkeen päässyt yliopiston kokoelmissa olevan Jeriamin tunnustuksen avulla vanhan käsikirjoituksen jäljille. Tuossa käärössä kerrottaisiin totuus Nooan arkista. Kun rahoitus järjestyy tutun yliopiston hallintoon kuuluvan kautta, niin tutkimusretki Araratille alkaa.

Matkalla huipulle kerrataan Tooran (ja samalla vanhan testamentin) historiaa. Etsittävä käärö paljastaisi tietoja, jotka Esra jätti pois 500-luvulla ennen ajanlaskua tekemässään Tooran kirjoitetun version yhtenäistämisessä.

Harvennusta tehdessään Tietäväinen ja Küttner ovat tukeutuneet vanhan testamentin eksegetiikan yliopistonlehtori Kirsi Valkamaan. Keskustelut hänen kanssaan ovat antaneet tekijöille inspiraatiota ja mahdollistaneet uskottavuuden, autenttisuuden tunnun lopulliseen sarjakuvaan. Raamatunselitysoppi on tavoittanut kohteestaan uskomattoman moninaisuuden, ja näistä aineksista tuttukin tarina avartuu uusia maailmoja avaavaksi. Harvennuksen tarinankaareen tosin olisi riittänyt vähempikin eksegetiikasta ammentaminen.

Nooan ongelmat

Useissa eri ajallisissa kerroksissa kulkevat tarinat kiertyvät lopulta yhden ja saman ongelman ympärille. Ympäristön ihmisille luoma yksinkertainen vaatimus saadaan muuttumaan hyvin monimutkaiseksi ja vaikeasti toteutettavaksi kokonaisuudeksi. ”Tehtävä on pelastaa eläimet, ei luokitella niitä”, Nooa parahtaa avustajilleen.

Harvennuksessa on hieman samaa pessimististä teemaa kuin Risto Isomäen Sarasvatin hiekoissa, jossa myös oltiin vedenpaisumusmyyttien juurilla. Mutta aina on yksilöitä, jotka omalla toiminnallaan pitävät toivoa yllä. Oman osansa teoksessa saa yliopistomaailma, joka on ison rahan edessä valmis unohtamaan perimmäisen tarkoituksensa.

Tietäväisen tuotannossa Harvennus nousee monille kielille käännetyn ja palkitun Näkymättömien käsien (WSOY 2011) rinnalle. Aihe on monin tavoin ajankohtainen ja samalla ajaton. Küttnerin ja Tietäväisen useampia vuosia jatkunut yhteistyö on tuottanut hienon lopputuloksen.

Ville Tietäväinen & Iiro Küttner: Harvennus
WSOY 2021
ISBN 978-951-0-44590-7
144 s., kovakantinen, nelivärinen

Jukka Tiluksen arvio Näkymättömistä käsistä

Kvaakissa voi keskustella Harvennuksesta