Kolmivuotiset Piriselle ja Turuselle

Taiken yhteydessä toimiva visuaalisten taiteiden toimikunta on myöntänyt taiteilija-apurahan seitsemälle sarjakuva- ja kuvitustaiteilijalle. Sarjakuvataiteilijoista Ville Pirinen ja Marko Turunen saivat kolmivuotiset apurahat.

Taiken yhteydessä toimivat seitsemän taidetoimikuntaa saivat tänä vuonna odotetusti ennätysmäärän hakemuksia, yhteensä noin 3300 kappaletta. Tukea sai vajaa kymmenes hakijoista. Eniten hakemusten määrä kasvoi sarjakuva- ja kuvitustaiteissa. Ainoan viisivuotisen apurahan tässä lokerossa sai kirjailija ja kuvittaja Liisa Kallio.

Liisa Kallio tunnettaneen parhaiten Pikku Papu -kirjoista. Hän on tehnyt myös joitakin sarjakuvia.

Korona-aika ei ole vaikuttanut taidetoimikuntien tekemiin valintoihin. Kaikista apurahoista yli 70 prosenttia meni Uudellemaalle, sarjakuva- ja kuvitustaiteissa Tamperetta pohjoisemmaksi ei tukea riittänyt.

Sarjakuvataiteilijoista kolmivuotisen apurahan saivat Ville Pirinen ja Marko Turunen. Vuoden apurahat saivat Aino Louhi, Emmi Valve ja Julia Vuori. Lisäksi vuoden apurahan sai kuvittaja Milena Huhta.

Taiteilija-apurahan suuruus on 1981 euroa kuukaudessa, ja taiteilija maksaa siitä pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Ville Pirinen Yhesti yhes paikas -tarinoista.

Sarjakuva- ja kuvitustaide


Viisivuotinen
Kallio Liisa, Helsinki

Kolmivuotinen
Pirinen Ville, Tampere
Turunen Marko, Kotka

Yksivuotinen
Huhta Milena, Helsinki
Louhi Aino, Tampere
Valve Emmi, Porvoo
Vuori Julia, Helsinki

Taiken tiedote