Koneen säätiöltä tukea kolmelle sarjakuvahankkeelle


 
Tommi Musturi, Kimmo Lust ja Muhannad Mohamed Khorshid ovat saaneet tukea sarjakuva-albumien tekemiseen.

Muhannad Mohamed Khorshid sai vuoden tuen (28 800 €) The Exile -työnimellä kulkevan sarjakuvaromaanin tekemiseen. Hanke on osa Koneen Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaa.

Kimmo Lust sai myös vuoden tuen omaelämäkerrallisen sarjakuva-albumin tekemiseen. Silmukaksi toistaiseksi nimetty teos käsittelee päihdeongelmaisen vanhemman kanssa kasvamista.

Tommi Musturi sai kahden vuoden tuen (57 600 €) Future -sarjakuva-albumin tekemiseen. Musturin hakemuksen mukaan

Future on ihmiskunnan mahdollisia tulevaisuuksia tutkiva sarjakuvaromaani. Samalla se on teos, joka tutkii identiteettimme rakentumista, erilaisia arvopohjia sekä meidät määrittelevää ympäristöä. Sarjakuvateoksena se on fragmentaarinen sarjakuvalaboratorio, jossa erilaiset visuaalisen kerronnan tavat purkautuvat moniäänisenä virtana. Lukuisia erilaisia piirros- ja kerrontatyylejä käyttävät Future kadottaa tarkoituksellisesti perinteisen tekijän identiteetin ja pakottaa lukijan etsimään tarttumapintansa omasta kokemuksesta. Future käyttää alitajuista kuvastoamme päämääriensä tavoittamiseksi. Kaiken ajatuksena on avata tulevaisuus lukijan eteen erilaisten mahdollisuuksien maana, jossa asiat eivät tapahdu lineaarisesti meille vaan kaikkialla, kaikkien edessä, kaiken aikaa, yhdessä yhtenä ekosysteeminä. Future on sarjakuvakerrontaa uudistava teos, joka tutkii aihettaan monista perspektiiveistä.

Tukea sai myös mediataiteilija Milja Viita, joka aikoo selvittää Walt Disneyn elokuvassa Bambi (1942) tapahtuneen elokuvapatologian. Elokuvien esityskopioiden valmistamiseen käytettiin eläinperäistä gelatiinia, ja Viita aikoo keskusrikospoliisin rikospaikkanäytteiden analysointiin perehtyneen rikoskemistin kanssa selvittä dna-analyysien avulla ”keiden” ruumita on käytetty elokuvakopioiden valmistamisessa.