Leena Romu väittelee Kati Kovácsin sarjakuvista

Huomenna Leena Romu väittelee Tampereen yliopistossa Kati Kovácsin sarjakuvista. Erityiskäsittelyssä ovat albumit Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia?

Suomen kirjallisuuden alaan kuuluva väitös Liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista : Kati Kovácsin sarjakuvateokset Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? kertomuksina ruumiillisuudesta tarkastetaan 6.10. klo 12 Pinnin B-rakennuksen luentosalissa 1097.

Analysoimalla kolmea pitkää sarjakuvakertomusta Romu pyrki ymmärtämään millaisia keinoja sarjakuva käyttää inhimillisten kokemusten ja tuntemusten kuvaamiseen. Lisäksi Romu tutki, kuinka Kovácsin sarjakuvat kommentoivat ihmiskehoon, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä normeja, käsityksiä ja odotuksia. Romu analysoi kuvan ja sanan vuorovaikutuksen muotoja, tilankäyttöä ja henkilöhahmojen kuvaustapoja.

Väitöskirjan keskeinen anti on sarjakuvakerronnan monipuolisuuden havaitsemisessa ja sarjakuvan analysoitiin tarvittavien metodologisten ja teoreettisten välineiden tuottamisessa.

Väitöskirja on luettavissa netissä sähköisenä julkaisuna.

* Kvaakissa voi keskustella väitöksestä