Oikeusasiamies: Tom Of Finland -postimerkit sai julkaista

ToF Postimerkki Eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt Tom Of Finland –postimerkeistä ratkaisun, joka on äärimmäisen ajankohtainen ja luo suuntaviivoja tulevien kiistanaiheiden varalta.

Tom Of Finland –postimerkeistä saapui eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon seitsemän kantelua, joissa postimerkkejä pidettiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavina ja tupakkalain vastaisina. Oikeusasiamies Maija Sakslin tarkasteli kanteluita perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Maailman postiliiton yleissopimuksen pohjalta.

Ratkaisussa todetaan, että kaikenlaiset taiteellisen ja muun ilmaisun muodot nauttivat perustuslain suojaa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen sananvapauden suoja koskee myös sellaisia tietoja ja viestejä, jotka ovat loukkaavia, järkyttäviä tai häiriötä aiheuttavia vaikka vain osalle väestöstä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lukuisia kertoja puolustanut sananvapauden suojaa sillä, että se on perusteltua pluralismin, toleranssin ja laajakatseisuuden vuoksi, joiden puuttuessa ei voida puhua demokraattisesta yhteiskunnasta.

Oikeusasiamiehen ratkaisusta kertoi Helsingin Sanomat.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on tervetullut. On soveliasta toivoa, että maamme oikeuslaitos ja syyttäjät noudattaisivat sananvapauskysymyksissä johdonmukaisesti ja yksimielisesti alan ylimmän eurooppalaisen oikeusistuimen mukaista kantaa.

Näin ei ole aina ollut.

Keskustele Tom Of Finlandista Kvaakissa.