Don Rosan sarjakuvista väitellään akateemisesti

Tutkittu ja tutkija yhdessä: Don Rosa ja Katja Kontturi Helsingin kirjamessuilla 2014. Kuva: Aki Hyyppä.
Tutkittu ja tutkija yhdessä: Don Rosa ja Katja Kontturi Helsingin kirjamessuilla 2014. Kuva: Aki Hyyppä.

Katja Kontturi väittelee yhdysvaltalaisen sarjakuvantekijän Don Rosan tuotannosta tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa perjantaina 12. joulukuuta. Väitös kuuluu nykykulttuurin tutkimukseen ja on maassamme kaikkien aikojen ensimmäinen tohtorityö Disney-sarjakuvien sisällöistä ja merkityksistä. Yksi aiempi suomalainen väitöskirja (Vaasan yliopistossa vuonna 2001) on käsitellyt Aku Ankan kääntämistä.

Kontturia kiinnosti Rosan sarjakuvakerronnassa etenkin fantasian kuvaamisen tavat kuvin ja sanoin sekä fantasiamaailman ja historian yhdistäminen. Neljäkymmentäkahdeksan käsikirjoittaja-piirtäjä Rosan sarjakuvatarinaa valikoitui hänellä tarkastelun kohteeksi. Sarjakuvien fantasiaa ei ole aiemmin tutkittu maassamme tohtoritasolla.

Väitöksen mukaan Don Rosalla on tarinoissaan yliluonnollisia aineksia sisältävää fantasiaa toisin kuin hänen oppi-isällään Carl Barksilla. Kontturi poimii Rosan sarjoista mm. portteja, joiden avulla ankkahahmot siirtyvät fantasiaan. Jo Ankkalinna itsessään on portti fantasian ja todellisen maailman välillä, sillä tämä kaupunki sijaitsee meidän tuntemassamme Yhdysvalloissa. Fantasiagenren teoriat apunaan Kontturi luokittelee ankkakertomusten eri fantasiamaailmoita, joista Roope Ankka usein etsii jotakin ja saa mukaansa muistoksi jonkin arvokkaan esineen. Maailmat vaihtelevat menneisyydestä Kalevalaan.

Väitöskirjan kansi. Kuva: Jyväskylän yliopisto.
Väitöskirjan kansi. Kuva: Jyväskylän yliopisto.

Rosa myös on sijoittanut ankat ja etenkin Roope Ankan tuntemaamme historiaan: kuuluisia historiallisia tapahtumia tapahtuu, historiallisista henkilöistä käytetään oikeita nimiä, ja ajan kuluessa Roope jopa vanhenee. Näitä faktan ja fiktion sekoituksia Katja Kontturi tulkitsee postmodernin teorian kautta. “Postmoderni” tarkoittaa tässä tapauksessa lähinnä kirjallisuustieteen käsitettä: postmodernismi-nimisen tyylisuuntauksen sisältävää. Sille ovat ominaista mm. teoksen kytkeminen oikeaan historiaan ja muihin medioihin, vastakohtien yhdistäminen sekä leikittely (mm. kommentointi).

Väitöskirjassa on kymmeniä kuvanäytteitä, joita analysoidaan monipuolisesti ja käytännöllisesti. Väitös antaa tehokkaita välineitä kaikenlaisten sarjakuvien sisällön tutkimiseen lähtien sarjakuvan sommittelusta ja sen ominaispiirteistä mediana. Väittelijä uskookin työnsä antavan eväitä sarjakuvien tutkimiseen kouluopetuksessa.

Kontturi tutki alkuperäisiä englanninkielisiä sarjakuvia, mutta väitös on suomenkielinen. Don Rosan ankkasarjakuvat ovat Euroopassa ja Suomessakin hyvin suosittuja.

Katja Kontturi: “Ankkalinna – portti kahden maailman välillä. Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana.” Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykulttuurin tutkimus. Väitöstilaisuus Jyväskylän yliopistolla Seminaarinmäellä 12.12.2014 klo 12–15.

Tuoreen tohtorin Katja Kontturin blogi Akateemisen ja populaarin välimaastossa.