Koneen säätiön apurahat

Koneen Säätiö myöntää apurahoja myös taiteen ja kulttuurin alan hankkeisiin. Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. Tuen kohteena voivat olla myös hankkeet, joissa tieteen ja taiteen näkökulmat kohtaavat.

Apurahoja voidaan myöntää myös muihin suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkittäviin hankkeisiin.

Jaettavat apurahat ovat taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettuja henkilökohtaisia kuukausiapurahoja tai muihin kuluihin, kuten palkkoihin ja materiaalikustannuksiin tarkoitettuja apurahoja. Muiden kuin taiteellista työtä tekevien jäsenten korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (esimerkiksi palkat ja ostopalvelut).

Henkilökohtainen apuraha on 2 100 € tai 2 300 €/kk kokemuksen mukaan. Apuraha on tarkoitettu täysipäiväiseen työskentelyyn. Osa-aikaiseen työskentelyyn (25 %, 50 % tai 75 % täysipäiväisestä työskentelystä) voi hakea pienempää kuukausiapurahaa.

Hakijana voi olla myös työryhmä. Työryhmän jäsenten on valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja.

Hakuaika 30.9.2011 saakka.

http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/hakeminen/