Sarjakuvantekijän ammattiopintoja taas tarjolla Lahdessa

Haku Lahden ammattikorkeakoulun, tuttavallisemmin Muotoiluinstituutin, Sarjakuvan erikoisopintoihin käynnistyi tänään maanantaina. 40 opintoviikon kokonaisuudessa opiskelijat paneutuvat muun muassa käsikirjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää vuoden ajan erilaisia sarjakuvantekijän ammatillisia valmiuksia.

Pitkäjännitteisempää sarjakuvan opiskelua on Suomessa järjestetty jo muutaman vuoden ajan. Limingan kansalaisopistossa voi perehtyä sarjakuvan ohessa myös animaatioon.
Lahdessa sarjakuva nostettiin reippaasti AMK- tasolle vuosi sitten, kun ensimmäinen sarjakuvan erikoistumisopintokokonaisuus starttasi. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että osa opinnoista on mahdollista laskea hyväksi jatko-opiskelupaikoissa. Kyseessä on aikuisopiskelu, eli Lahden kurssille pyrkiviltä myös edellytetään periaatteessa ”medianomin, muotoilijan tai kuvataidealan ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta alalle soveltuvaa tutkintoa”. Viimeksi tästä joustettiin muutamassa tapauksessa, kun hakijalla oli riittävästi ammatillista kokemusta sarjakuvan alalta. Kurssille hyväksytään enintään 15 opiskelijaa.

Vedin viime vuonna kurssin, ja opiskelijapalautteen perusteella se onnistui hyvin. Seuraavalla kurssilla toinen pääopettajista on Johanna ”Roju” Rojola. Opintokokonaisuudet ovat seuraavat:

– Käsikirjoittaminen 7 ov
– Tekniikkatyöpajat 8 ov
– Digitaalinen sarjakuva 7 ov
– Julkaisu ja markkinointi 7 ov
– Ranskan kieli ja ranskalaisen kielialueen sarjakuva 2 ov
– Erikoistumistyö 8 ov

Oppilaat tekevät joka jaksolla isompia ja pienempiä harjoitustöitä, sekä käyttävät noin 2kk lopputyön tekemiseen. Noin puolet kurssista on kontaktiopiskelua ja puolet itsenäistä. Vierailevia luennoitsijoita käytetään mahdollisimman paljon, ja opintomatkalle lähdetään ainakin Kemiin ja Tukholmaan. Viime vuonna oppilaat tekivät yhdessä pienenLove -lehden, josta otettiin 500 kpl:n painos.

Lisätietoja:
Lamk/erikoistumisopinnot
Sarjainfo 2/2003:ssa oli juttu ensimmäisestä Lahden kurssista.