Tekijänoikeuskiista koskee myös sarjakuvaa

Sanoma News on lähettänyt huhtikuun kolmannella viikolla avustajilleen sopimusehdotuksen, jonka ehtoja freelancerit pitävät kohtuuttomina. Sarjakuvantekijät ry ja muut alan ammattijärjestöt vetoavat jäseniinsä etteivät nämä allekirjoittaisi sopimusta. Järjestöjen mukaan freelancerin olisi mahdoton elättää itseään tällä työllä uuden sopimuksen ehdoilla.

Sanoma News julkaisee valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä
Sanoma News julkaisee valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä

Sarjakuvantekijät ihmeissään

Ensimmäiset tiedot Sanoma Newsin uudesta linjasta herättivät sarjakuvantekijöissä hämmennystä. Taiteilijat ovat ottaneet yhteyttä luottotoimittajiinsa sekä henkilökohtaisiin sopimuskumppaneihinsa toimituksissa. Alan ammattilaisten aito huoli näkyy myös poikkeuksellisen vilkkaina sähköposti- ja foorumikeskusteluina. Sanoma Newsin sopimuksen aiheuttaman kiistan on Helsingin Sanomien lisäksi uutisoinut myös YLE.

Sanoma Newsin toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on sanonut, että Sanoman tavoitteena on yhdenmukaistaa avustajien työehtoja. Sarjakuvan suhteen tämä ei pidä paikkaansa. Vain muutamalle Sanoma Newsille sarjakuvia tuottavista sarjakuvantekijöistä on lähetetty uusi sopimus. Sekä Juballa (Viivi ja Wagner) että Pertti Jarlalla (Fingerpori) on omat erilliset sopimuksensa. Uutta sopimusta ei yritettykään laajentaa koskemaan arkipäivästrippejä.

Asiaan ei vaikuta, toimiiko avustaja pienen yhtiön kautta vai freelancerin verokortilla, osa niistä avustajista joilla entuudestaan on kirjallinen sopimus, tuntuvat tällä kertaa säästyneen. Sanoma on jonkin aikaa tarjonnut uusille avustajilleen uusia työehtoja. Nyt varsinkin suullisen sopimuksen varassa ja yleisen käytännön mukaan toimineet sarjakuvantekijät ja kuvittajat on rinnastettu tulokkaisiin. Sopimus on pyydetty palauttamaan allekirjoitettuna 15.5. mennessä, ja sen ehdot astuisivat voimaan takautuvasti toukokuun alusta.

Kukaan tavoittamistani Sanomia avustavista sarjakuvantekijöistä ei ole vielä allekirjoittanut sopimusta. Sähköpostivastauksissa he kertoivat haluavansa pysytellä nimettöminä. Sopimuskiistan ratkeamista parhain päin kuitenkin toivotaan.

Nykyisen sopimuskäytännön kirjavuudesta antaa kuvan ote yhden sarjakuvantekijän viestistä: ”Vanhojen sopimusten suhteen tietyt pykälätekniset jutskat rajoittavat tiedon jakamista niiden sisällöstä.” Yksi vastaajista kertoo avustajasuhteensa alkuvaiheessa kopioineensa oman sopimuksensa kohdat nyt jo yli 25 vuoden ikäisestä sopimuksesta. Hänelle ei kuitenkaan lähetetty uutta sopimusta.

Ehdot ja niiden vaikutukset

Journalistiliiton mukaan työehtojen yksipuolinen huonontaminen ja kyseiseen sopimukseen pakottaminen ei ole työelämän pelisääntöjen mukaista. Liiton mielestä Sanoma Newsin toiminta rikkoo tekijänoikeutta ja yleistä sopimusoikeutta vastaan. Se sanoo että Sanoma News vaatii freelancereita luovuttamaan korvauksetta kaikki työhönsä liittyvät taloudelliset tekijänoikeudet. Lisäksi freelancerit ovat huomauttaneet että sopimukseen kuuluu palkkionmaksun ja oikeudellisten vastuiden osalta kyseenalaisia pykäliä.

Sopimuksen lähetekirjeessä anntaan ymmärtää, että kuukausipalkkaisilta toimittajilta on yhtiössä jo hankittu vastaavat oikeudet ja että uudet ehdot vastaisivat alalla vallitsevaa tapaa. Sanomain työsuhteisia toimittajia edustava toimitusosasto on toista mieltä. Se on lähettänyt yhtiön johdolle avoimen kirjeen, jossa se ilmaisee tukensa freelancereille, ja huomauttaa että nämä perusteet eivät pidä paikkaansa.

Lausunnossaan Pentikäinen väittää, että sopimus on alan käytäntöjen mukainen. Sopimuksen vastustajat tietävät, että viime aikoina muutkin mediatalot ovat pyrkineet sanelemaan avustajilleen yhtä huonoja ehtoja, mutta se ei tarkoita että kaikkien julkaisuoikeuksien myyminen olisi vakiintunut tapa. Pentikäinen perustelee uutta sopimusta myös toimialan murroksella.

Sarjakuvantekijät kokevat uuden sopimuksen epäoikeudenmukaiseksi siitäkin syystä, että se veisi heiltä kaikki oikeudet itse keksimiensä hahmojen käyttöön sekä materiaalin uudelleenjulkaisemiseen. Kvaakin foorumilla Tiitu Takalo kertoo luopuneensa viime syksynä sarjakuvan tekemisestä Alma Median omistamaan Aamulehden viikkoliitteeseen, koska ei halunnut alistua kohtuuttomaan sopimukseen. Samassa keskustelussa Matti Hagelberg ilmoittaa jo pari vuotta sitten kieltäytyneensä allekirjoittamasta Sanoman tarjoamaa huonoa sopimusta. Sanoma ei myöskään suostunut sopimusehtojen kohtuullistamiseen.

Kuvittaminen on tähän asti ollut monelle sarjakuvapiirtäjälle aputyö, joka on mahdollistanut myös heikommin kannattavien sarjakuvien tekemisen. Toteutuessaan uusi tekijänoikeuskäytäntö kaventaisi sarjakuvantekijöiden työskentelymahdollisuuksia myös välillisesti.

Journalistiliitto, kerää Sanoma Newsin avustajilta valtakirjoja, koska sen tavoitteena on päästä neuvottelemaan työnantajan kanssa sopimusehdoista. Toistaiseksi Pentikäinen on kieltäytynyt neuvottelutarjouksesta. Sopimuskiistan etenemistä voi seurata freelancereiden nettisivulta ja Kvaakin asianomaisessa keskusteluketjussa. Valtakirjojen lisäksi Journalistiliitto kerää verkossa nimiä tukiadressiin.