Pilapiirtäjien ja karikatyristien kilta Grafian yhteyteen

Suomen pila- ja karikatyyripiirtäjät perustivat Helsingissä 28.2.2009 oman killan, joka tulee toimimaan Grafia ry:n alaisuudessa.

Kokouksen koolle kutsuja karikatyristi Teuvo Salminen kertoo, että pila- ja karikatyyripiirtäjien joukossa on tunnettu tarvetta profiilinnostoon ja alalle toivotaan enemmän arvostusta.

”Järjestäytymisen tavoitteena on valvoa pila- ja karikatyyripiirtämisen alalla toimivien ammatinharjoittajien ja aktiiviharrastajien etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä, sekä alan tunnettavuutta ja arvostusta”, sanoo Salminen.

Kokouksessa käytiin keskustelua eri vaihtoehdoista ja pohdittiin, kuinka aktiivisesti yhdistystoimintaan liittyviä rutiineita lukumääräisesti vähäiset pilapiirtäjät ja karikatyristit jaksavat pyörittää. Kokous päätti perustaa pilapiirtäjien ja karikatyyripiirtäjien killan Grafia ry:n alaisuuteen. Viralliseksi nimeksi ehdotettiin Suomen Pilakuva- ja Karikatyyrikilta PIKARIa.

Kiltaan ovat tervetulleita Grafian jäseninä olevat karikatyyri- ja pilapiirtäjät. Kilta aikoo mm. järjestää karikatyyrikurssin.

Aiheesta keskustellaan täällä.