Apurahoja haussa nyt!

(1/10) > >>

Solja:
Tässä on muutamia erillaisia apurahahakuja jotka ovat käynnissä nyt. Jos teille tulee vastaan apurahahakuja joista voisi jakaa tietoa täällä, niin lisätkää tähän viestiketjuun.

Tammen apurahat
Säätiö jakaa apurahoja lähinnä yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, opiskeluun, sivistys- kulttuuri- ja solidaarisuustyöhön. Hakuaika päättyy 30.03.2012 http://www.saatiopalvelu.fi/fi/apurahan-hakijalle/hae-apurahojen-myontajia/?id=5812&foundation=Kansan-Sivistysrahasto&allowance=Tammen-apurahat

Kalevala Korun kulttuurisäätiö
Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen kansanperinteeseen liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin. Hakuaika päättyy 25.3.2012 http://www.kalevalakoru.fi/yritys/kulttuurisaatio

NIILO HELANDERIN SÄÄTIÖ
Esiintyvät taiteilijat ja esittävän taiteen tutkimus. Haku päättyy 30.3.2012 http://niilohelander.net/

OKM
Kulttuurin ja taiteenalojen sähköisten verkkopalvelujen kehittäminen,
Hakuaika päättyy 30.4.2012
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Kulttuurin_tietoverkko_.html?lang=fi

OKM
Kulttuurivienti/Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen
Hakuaika päättyy 13.4.2012, http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurin_matkailulliseen_tuotteistamiseen?lang=fi


Residenssit:
Haussa nyt Uudenmaan taidetoimikunnan residenssiaikoja uusmaalaisille taiteilijoille ja työryhmille Berliinin ja Prahan residensseihin ajalle 1.9.–31.12.2012. Hakuaika päättyy 31.3.2012 http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/uusimaa/residenssit

Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan Kochin taiteilijaresidenssi  on tarkoitettu Suomessa asuvien ammattitaiteilijoiden käyttöön. Asunto sijaitsee  Keralan maakunnan kulttuurikeskuksessa – Kochin kaupungissa. Hakuaika päättyy 31.3.2012 http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/pohjois-karjala/kochi


Residenssiapurahat yksityishenkilöille joka on tarkoitettu matka- ja elinkustannuksiin. Hakuaika 01.03.2012 - 31.03.2012
http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/sarjakuva/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/11040

Ja, tässä vielä linkki lukuisista muista residensseistä ympäri maailmaa: http://www.ateljeesaatio.fi/suom_ulkom.html

heikki jokinen:
Muotoilun taiteilija-apurahat

Hakuaika

01.03.2012 - 31.03.2012
Viimeisen hakupäivän postileima riittää.

Hakulomake löytyy Tkt:n sivuilta:
http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/muotoilu/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/11032

Kenelle

Muotoilutoimikunta myöntää vuosittain viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia taiteilija-apurahoja ammattitaiteilijoille.

Muotoilutoimikunta päättää muotoilun ja taideteollisten alojen sekä kuvituksen ja sarjakuvan hakemuksista. Osoita hakemuksesi muotoilutoimikunnalle, jos työskentelet seuraavilla aloilla:

    * teollinen muotoilu
    * tekstiilisuunnittelu
    * vaatetussuunnittelu
    * huonekalusuunnittelu
    * sisustusarkkitehtuuri
    * taidekäsityö
    * graafinen suunnittelu
    * kuvitus
    * sarjakuva

Mihin tarkoitukseen
Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen, pitkäjänteiseen taiteelliseen työhön tai jatkokoulutukseen.

Minkä suuruinen

    * Apuraha voidaan myöntää ½-, 1-, 3- tai 5-vuotisena seuraavan kalenterivuoden alusta.
    * Muotoilutoimikunta jakaa vuosittain kolme viisivuotista, kolme kolmivuotista, yhdeksän yksivuotista ja yhden puolivuotisen taiteilija-apurahan. Yksivuotinen apuraha voidaan myöntää myös puolivuotisena.
    * Apurahan suuruus on 1 587,49 euroa/kk (2011).
    * Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden.
    * Apuraha maksetaan kuukausittain.

Muotoilutoimikunnan kaksi kymmenvuotista taiteilija-apurahaa alkavat vuonna 2012. Kymmenvuotisten apurahojen saajilla on oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä apurahakauden ajan. Seuraavan kerran apurahat tulevat haettaviksi vuonna 2023 alusta.

Millä perusteella

Päätökseen vaikuttavat muun muassa

    * hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta
    * työsuunnitelma, joka kattaa koko haetun apurahakauden.

Erityisehdot

Apurahan saajan

    * on luovuttava päätoimisesta työstä määräajaksi
    * on tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä
    * on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen kesäkuussa.

Lisätiedot

p. (09) 1607 7921

tkt-asiakaspalvelu@minedu.fi

Solja:
Huom! Taiteilija-apurahojen hakuaika on 2.4 asti. Viimeisen hakupäivän postileima riittää. Nyt hakemuksia postiin!

http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/muotoilu/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/11032

Kenelle
Muotoilutoimikunta myöntää vuosittain viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia taiteilija-apurahoja ammattitaiteilijoille.

Muotoilutoimikunta päättää muotoilun ja taideteollisten alojen sekä kuvituksen ja sarjakuvan hakemuksista. Osoita hakemuksesi muotoilutoimikunnalle, jos työskentelet seuraavilla aloilla:

•teollinen muotoilu
•tekstiilisuunnittelu
•vaatetussuunnittelu
•huonekalusuunnittelu
•sisustusarkkitehtuuri
•taidekäsityö
•graafinen suunnittelu
•kuvitus
•sarjakuva

Mihin tarkoitukseen
Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen, pitkäjänteiseen taiteelliseen työhön tai jatkokoulutukseen.

Solja:
FRAME-säätiön apurahahaku 23.4. - 15.5. 

Tässä haussa huomioidaan uusien hakemusten ohella tammi-huhtikuun aikana vastaanotetut hakemukset. Poikkeuksellisesti on mahdollista hakea apurahaa takautuvasti myös alkuvuonna 2012 käynnistyneisiin tai toteutuneisiin projekteihin.

Hakuohjeet ja hakukaavakkeet sekä tässä haussa käytettävät hakukriteerit löytyvät FRAME-säätiön verkkosivuilta http://www.frame-fund.fi/fi/apurahaohjelmat.

Päätökset myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse sekä tiedotetaan hakijan luvalla myös FRAME-säätiön verkkosivuilla.

FRAME-säätiön tukea voi hakea hankkeille, joita ovat:

a) Ulkomailla järjestettävä visuaaliseen taiteeseen liittyvä tapahtuma, johon osallistuu yksi tai useampi suomalainen taiteilija. Tapahtuma voi olla näyttely tai osallistuminen kansainväliseen ryhmänäyttelyyn, biennaaliin tai muuhun vastaavaan tapahtumaan kuten festivaaliin, taidemessuille, seminaariin tai workshoppiin.

b) Vieraskielisen visuaaliseen taiteeseen liittyvän painotuotteen valmistaminen. Tukea voi hakea silloin, kun painotuotteen voidaan katsoa edistävän suomalaisen taiteilijan tuotannon esittelyä ulkomailla.

Huom:

Myönnettävän apurahan ohella hankkeella tulee olla myös muuta rahoitusta.
 

Apurahaa voi hakea:
1. Yksityiset henkilöt:
- Suomessa pysyvästi asuvat ja ulkomailla työskentelevät suomalaiset kuvataiteilijat
- Suomalaiset ja ulkomaiset kuraattorit ja tuottajat

2. Työryhmät (kuvataiteilijat, kuraattorit, tuottajat)
- Työryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka täyttää hakemuksen. Työryhmän on täytettävä hakuvaiheessa FRAME-säätiön www-sivuilta löytyvä valtuutusasiakirja. Tämän jälkeen työryhmän puolesta toimivalla henkilöllä on valtuutus toimia yhteyshenkilönä, allekirjoittaa apurahasopimus ja nostaa apuraha.
- Kaikki valtuutussopimuksen allekirjoittaneet työryhmän jäsenet ovat kuitenkin yhtälaisesti vastuussa apurahan asianmukaisesta käytöstä ja tilityksestä.

3. Suomalaiset tai ulkomaiset yhteisöt ja säätiöt, kuten suomalaiset taidemuseot, galleriat ja kulttuuri-instituutit.

Hakuohjeet:
http://www.frame-fund.fi/fi/apurahaohjelmat/hakuohjeet-projektiapurahat

Solja:
Uudenmaan taidetoimikunnassa haettavana Berliinin taiteilijaresidenssiajat vuodelle 2013

Hakuaika: 1.-22.8.2012
Haettavana olevat residenssiajat: 1.1.–31.12.2013

Residenssiä voivat hakea uusmaalaiset taiteilijat ja työryhmät (max. kaksi henkilöä).

Hakemuslomake täytetään ja lähetetään sähköisesti. Hakulinkki avataan taidetoimikunnan sivuilla keskiviikkona 1.8. osoitteessa: http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/uusimaa/berliinin-taiteilijaresidenssi.

Sivulta löytyy myös lisätietoja residenssistä.

Hakemuksessa tulee olla työsuunnitelma, ansioluettelo ja haettu aika (mielellään kaksi vaihtoehtoa).


Ps. Tervetuloa taidetoimikunnan avoimiin oviin ke 30.5. klo 14–17 (Mariankatu 7 A 2, Helsinki) sekä seuraamaan läänintaiteilijoidemme yhteisprojektia TAIDEKONTTIA Helsingin Lasipalatsin aukiolla 13.7. asti. Lisätietoja avoimista ovista ja TAIDEKONTISTA löydät nettisivuiltamme.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu